Navigace: Vladimír Slavík > Několik poznámek k Závěrečnému účtu za rok 2017 (2)

Několik poznámek k Závěrečnému účtu za rok 2017 (2)

 

V tomto pokračování „Poznámek k ZÚ 2017“ se budu věnovat tzv. kapitálovým výdajům (investicím). Pokud jsou dobře promyšleny,  je to asi nejlepší způsob v  použití veřejných prostředků. Investice zlepšují  dopravní a technickou infrastrukturu obce  a občanskou  vybavenost včetně staveb, sloužících kultuře a sportu.  Tedy slouží dlouhodobě všem občanům a umožňují realizovat všemožné aktivity včetně těch, které posilují  principy tzv. občanské  společnosti.  

Pro rok 2017 bylo pro tyto účely původně  plánováno 17 594 tis. Kč, což je úctyhodná částka. Z toho na pozemní komunikace 6, 784 mil.Kč, na novou školku  4 mil.Kč., pro potřeby školních zařízení  1,1 mil.Kč., na zlepšení obecních bytů 1,5 mil. Kč., na rozšíření hřbitova 0,5 mil. Kč a na zvýšení počtu kanceláří pro místní správu 3 mil. Kč.

 V průběhu roku byly plánované výdaje zvýšeny na 18 020 tis. Kč.

 Skutečnost však byla pouhých 10 145 tis. Kč.  

Z toho pro  pozemní komunikace 7 375 tis. Kč., pro MŠ a  ZŠ  698 tis. Kč., pro bydlení  1 755 tis. Kč., na  investice v budově radnice  220 tis. Kč.

O čem tato „úspora“ cca 8  mil. Kč. vypovídá?  Asi o tom, že proces  plánování  investic v současné době v Hrabové příliš nefunguje.

 Příčiny tohoto stavu jsou podle mého názoru především v tom, že plánované potřeby byly nedostatečně promyšleny. Především to byla neujasněnost v umístění nové školky, neexistence dlouhodobého plánu oprav, údržby a modernizace bytového fondu, neujasněnost v potřebě nových kanceláří  pro naše úředníky atd.

Opět musím připomenout, že i  místní veřejná správa se musí do jisté míry řídit jako soukromá  firma. Tedy že v samosprávě  musí být především mezi radními odborníci. Jak  na ekonomiku tak  na investice.   Pokud se tento názor neprosadí, nebude možno ani v budoucnu zabránit těmto anomáliím.

Podle údajů v ZÚ bylo v roce 2017 věnováno z celkových výdajů 54 367 tis. Kč  na odměny zastupitelů pouhých 1 618 tis. Kč.  Můj zdravý selský rozum mi říká, že zde není něco v pořádku. Pokud chceme mít kvalitní samosprávu, musíme kvalifikovaným zastupitelům  připlatit. Zabráníme tím zbytečným finančním ztrátám  v jiných oblastech,

A nyní, několik měsíců před komunálními volbami,  je nejvyšší čas tyto nové, kvalifikované  osobnosti najít a získat pro  práci v samosprávě obce. Je to úkol pro všechny politické subjekty, které budou ve volbách kandidovat. Jmenný seznam místních politiků je nezbytné doplnit novými jmény. Mnozí z těch dosavadních se příliš neosvědčili.  S tímto mým názorem asi souhlasí především ti občané, kteří navštěvují zasedání zastupitelstva. Někteří zastupitelé jsou aktivní, jiní  zcela pasivní, a ty je třeba vyměnit.  

Dosažení žádoucích změn je záležitost  nejenom místních politických subjektů,  ale také voličů.  Jsem velmi zvědav na výsledky letošních komunálních  voleb. Obávám se, že se nic zásadního nestane. Pro současnou populaci  je  zajímavější pozorování života zdejší čapí rodinky než se zajímat  o složitou problematiku řízení věcí veřejných.

31.5.2018    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma