Navigace: Vladimír Slavík > Neodborné opravy cest

Neodborné opravy cest

 

Stále se opakují případy neodborně provedených oprav cest. Má kritika směřuje konkrétně na opravu účelové komunikace, vedoucí od vodní nádrže Pilík 5 směrem k Mitrovicím. Je využívána rybáři, cyklisty i pěšími turisty.

 Byla opravována v červenci 2022, a to tak, že nerovnosti a vyjeté koleje byly zasypány přírodním kamenivem. O této technologii rozhodla úřednice MOb paní Moskalová a  souhlasil s tím i tehdejší starosta pan Igor Trávníček.  Za takto provedenou opravu si vyúčtovala firma Konstruanto s.r.o., částku 213 800 Kč.

 Ještě neuplynuly ani dva roky, a stav této cesty je podobný jako před opravou. Jsou zde opět výmoly, některé i poměrně hluboké.

Paní Moskalová velmi podcenila zdejší provozní podmínky. Tuto komunikaci totiž v poměrně velkém rozsahu používají auta rybářů.

 Paní Moskalová měla v úmyslu opatřit nově opravenou cestu dopravní značkou „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“, ale pak na to zapomněla.

Nyní zastává funkci referenta pro dopravu na ÚMOb  paní Liběna Kluzová. Určitě se již seznámila s technickým stavem místních komunikací a možná připravuje plán jejich budoucích oprav a realizaci dalších opatření. Doporučuji, aby mezi těmito byl i zákaz jízdy motorovými vozidly  po této účelové komunikaci. Vždyť rybáři mají možnost příjezdu k Pilíkům i z východní strany od Paskovské ulice!

Sobota,20. dubna 2024       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma