Navigace: Vladimír Slavík > Neveřejné setkání zastupitelů 4.5. 2022

Neveřejné setkání zastupitelů 4.5. 2022

 

 

Minulý týden obdrželi všichni zastupitelé MOb Hrabová  od pana starosty následující pozvánku:

Vážení kolegové zastupitelé,

Svolávám mimořádné pracovní jednání zastupitelstva na  4. května 2022 v 16.00 hod. do malé zasedačky úřadu.

Program:

1. Zpráva o realizaci strategického plánu 2021

Na minulém jednání ZMOb jsme se dohodli, že tento bod z jednání stáhneme a zastupitelé zašlou své dotazy k problematice. K dnešnímu dni nedošla jediná připomínka, proto Vás žádám o jejich zaslání obratem tak, abychom mohli vše prodiskutovat na pracovním jednání.

2. Budova po MŠ V. Huga

S ohledem na nově provedený stavebně-technický průzkum objektu MŠ V.H. 667/20 vypracovaný 01/2022 firmou Marpo s.r.o. (v příloze) považuji za potřebné shodnout se na dalším osudu této budovy.

3. Budova po MŠ Příborská

Byla zadána projektová dokumentace řešící přestavbu tohoto  objektu na byty, která reflektuje dotační možnosti – zastupitelé by měli vyjádřit svůj zájem, vydat se tímto směrem.

S pozdravem

Igor Trávníček

starosta

Komentář HN:  Toto rozhodnutí pana starosty je určitě krokem správným směrem . Body, které se mají projednat, vyžadují  podrobnou diskusi, na kterou není při řádném jednání zastupitelstva vždy potřebný časový prostor.  Předpokladem plodného jednání je důkladná  příprava všech pozvaných, prostudování technických a jiných materiálů, snad i diskuse o možných řešeních s „nezastupiteli“, s občany, kteří se o danou problematiku zajímají.

Půjde pouze o diskusi, konkrétní  rozhodnutí  budou učiněna  až na řádných jednáních  zastupitelstva.  Nejlépe až v příštím volebním období.

26. 4. 2022      V.S.

 

 

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem