Navigace: Vladimír Slavík > Neví, o čem píše

Neví, o čem píše

 

Myslím tím zastupitele R. Gromnicu, který v reakci na můj  včerejší článek v HN  o „stošestce“ na FB  skupiny Ostrava-Hrabová napsal:

„ Také bych uvítal, kdyby naši úředníci měli čas na vlastní práci a není jí nyní zrovna málo,  a nemuseli se zdržovat pořád dokola omílanými dotazy… atd.“

Podobně argumentovali  odpůrci „stošestky“ v době jejího vzniku. Proto byl do zákona vložen § 17 o hrazení nákladů pro případ, že by agenda, spojená s odpovědí na požadovanou informaci byla prokazatelně velmi nákladná. Pokud je mi známo, v Hrabové se této možnosti doposud nevyužilo.

A také není důvod. Tuto agendu vyřizuje převážně odbor stavebně správní, který má určitě  dostačující pracovní kapacitu. V konkrétních číslech to je 4 x 2 000 hodin = 8 000  úřednických hodin ročně. Na obec velikosti Hrabové to je poměrně hodně. Navíc složitější stavebně správní problémy Hrabové vyřizují úředníci magistrátu města Ostravy.

Horší je na tom pan tajemník Socha. Toho „stošestka“ zatěžuje nejvíce. Ale zavinil si to sám!  Vyřizuje i žádosti, které směřují na samosprávu. Na jeho místě bych je předával k vyřízení panu starostovi, ať ukáže, co dokáže. 

Dost mě pobavilo  závěrečné hodnocení mého článku o „stošestce“  panem R. Gromnicou. Na uvedeném FB napsal: :  „Je nejlepší, který jsem od od V.S.  letos četl“. Asi se mu líbila má  kritika aktivit pana R. Orkáče, kterého dlouhodobě a často neoprávněně kritizuje. 

Dovolím si touto cestou panu R. Gromnicovi sdělit, že  si přínosů aktivit pana R. Orkáče pro Hrabovou cením mnohem více než přínosů některých jiných  zastupitelů.

 Osobní nasazení v oblasti věcí veřejných je u pana Orkáče až extrémně vysoké. Mrzí  mě jeho problematický vztah k hlavním principům zastupitelské demokracie a  malá ochota vyslechnout (a někdy i  respektovat) názory jiných.

  Ale takoví jsme, máme různé povahy, různé přednosti a  také různé nedostatky. Nikdo není bez chyby.

25. 9. 2020      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma