Navigace: Vladimír Slavík > Neznámý ZYF

Neznámý ZYF

 

V červnových Jižních listech  je zveřejněn na str. 19  článek autora (AO), který  podrobně popisuje osudy potoka ZIF (ZYF).Tento  v minulosti významně ovlivňoval  (a stále ovlivňuje) vodohospodářské poměry i v Hrabové.

Po staletí odváděl  tento potok dešťové vody z polí  východní části Nové Bělé a Hrabůvky přes Zábřeh až do Odry. Vlivem stavebních aktivit a jiných okolností svůj tok několikrát měnil a dnes jeho vody končí v Ostravici nedaleko Šídlovce.

Zdánlivě malý potůček však při větších deštích dovedl  pustošit jak  zemědělské plochy tak i stavby. V září 1977 po delších deštích protrhly vody Zifu zatrubněnou část a zcela zpustošily právě dokončenou novou Místeckou v blízkosti zastávky Benzina. Vznikla zde v nové silnici průrva o šířce asi 20 m a provoz na této magistrále byl na delší dobu přerušen. Detaily této zkázy jsou viditelné na přiložené fotografii, v pozadí je tehdejší brigádnický domov na Šídlovci.

V článku popisuje autor časté  změny toku Zyfu. Jeho vody dlouho tekly potokem přes Hrabůvku k vítkovickým vysokým pecím. Po „zbourání“ staré Hrabůvky v letech 1969-72 byla vítkovická strouha zasypána a Zyf od té doby teče mezi hrabůveckou haldou a Šídlovcem  podél garáží do nového koryta Ščučí a  nedaleko lávky se vlévá  do  Ostravice.

Zyf v prostoru Hrabůvky je částečně  zatrubněn, ale z jeho otevřeného  koryta stále hrozí nebezpečí pro novobělská pole a pro zástavbu v okolí Krmelínské ulice.  Dokonce možná i pro nedalekou průmyslovou zónu.  Definitivní likvidace tohoto nebezpečí nastane po  rekonstrukci odlehčovacího kanálu Ščučí, která má být zahájena v příštím roce.

V uvedeném článku od autora (AO) je popsán i  spor mezi hrabovskými a novobělskými rolníky z roku 1593,o kterém se lze dočíst podrobnosti  i v hrabovské kronice. Ctibor Syrakovský z Pěrkova na Staré vsi a Paskově tehdy rozkázal, aby ZIF byl pravidelně udržován a rozšířen a vyvýšen břeh směrem k Hrabové.

Popisuje se i vznik názvu potoka  (Ziv, Zyf, Zif, Ziw), ale bez konkrétního výsledku, původ názvu zůstává nadále nejasný.

Již delší dobu  tento potok vlivem příznivého počasí neohrožuje západní část Hrabové, a doufejme, že  to tak zůstane i v nejbližších letech. .

14. 7. 2018     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma