Navigace: Vladimír Slavík > Nezodpovědnost našich zastupitelů

Nezodpovědnost našich zastupitelů

 

Vytýkám tímto některým našim zastupitelům  (především členům  rady) nezodpovědné  jednání  při rozhodování o dalších osudech jižní části Hrabové, konkrétně  vodních nádrží Pilíky a jejich nejbližšího okolí.

Vysvětlím proč:

Po ukončení činnosti Dolu Paskov  proběhl  proces EIA, cílem kterého bylo  stanovit požadavky, podle kterých je vlastník  tohoto území  povinen uvést toto do ekologicky přijatelného stavu a zahladit všechny negativní  důsledky dřívější průmyslové činnosti.

Tento proces byl završen v květnu 2018  vydáním  „Závazného stanoviska“  MŽP, které obsahuje pouze několik nejasných náznaků, jakým způsobem bude zajištěn požadavek  na zachování těchto vodních nádrží pro potřeby a užitek místních obyvatel.  Tedy jako prostor pro rekreaci, sport a odpočinek v atraktivním prostředí, vytvořeným  zdejšími  vodními plochami .

Hlavním důvodem mého tvrzení o nezodpovědnosti  zastupitelů je skutečnost, že si nezajistili pro tato náročná jednání  odborného poradce. Prozíravější byli radní v Paskově, Fryčovicích, Řepišti a Žabni, kterým významně pomohl se orientovat v těchto složitých záležitostech příslušný specialista.

Dokonce naši radní nevyužili ani možnosti se poradit s příslušnými odborníky magistrátu města Ostravy. Konkrétně z odborníky z útvaru hlavního architekta, z útvaru ochrany životního prostředí a z odboru dopravy.

Takže nyní máme na našem katastrálním území  velké  plochy ve vlastnictví OKD, jejichž další osud je velmi nejasný.   My si přejeme, aby zde byly rybníky, ale pro realizaci těchto plánů jsme učinili velmi málo.

Pokud jde o naše představy, ty jsou na první pohled sympatické.  Vodní plochy budou využívat rybáři ze širokého okolí i občané Hrabové pro odpočinek a sport.  Ale úplně  se zapomnělo na přístupovou komunikaci.   Ta dosavadní možná vyhovovala potřebám OKD, ale určitě nebude vyhovovat nárokům na  komunikaci, sloužící veřejnosti. 

Podobná situace nastala s existenci  tvz. sedimentačního kanálu, který jsem nazval svého času jako „vřed Hrabové“.  Tento objekt byl nezbytný  pro provoz uhelného prádla, ale o jeho další potřebě lze pochybovat. Možná je dokonce  jeho existence škodlivá,  protože snižuje v širokém okolí hladinu spodní vody. Možná i proto nám na naší zahradě usychají jehličnany. Jedním z doporučení nedávno ukončeného procesu EIA bylo vypracování odborného posudku, který by tyto záležitosti vyjasnil. Ale od té doby již uplynuly 2 měsíce a vše upadlo do zapomenutí.

A nakonec je zde problém přirozeného napojení těchto budoucích rybníků na okolní potoky. Údajně se na tom pracuje. Ale kde jsou záruky, že tyto aktivity budou úspěšné? Rád bych viděl příslušné zápisy z jednání mezi MOb Hrabová a OKD.

Ještě se musím zmínit, jak skončil oprávněný požadavek MOb na vyčištění dna rybníků. Byl zpracovatelem „Závazného stanoviska“   zamítnut z naprosto iracionálních důvodů. Že prý by se tím poškodil  zdejší ekosystém.  Jsou  to pouze výmluvy, možná ovlivněné zájmy OKD, protože toto vyčištění  dna by si vyžádalo vysoké náklady. Také  by se musel řešit problém  přístupové komunikace pro nákladní vozidla a místo, kde by se uložilo cca 12 tisíc m/3 bahna ze dna těchto nádrží. A vyřešit problém, jak z bahna odstranit  veliké množství olověných  zátěží a krmítek, které zde následkem nerovného dna  zanechali za uplynulých 20 let místní rybáři. Vím o čem mluvím, osobně jsem zde také  „pohřbil“  jejich značné množství.

Takže závěrem musím  konstatovat, že naši nynější radní si s budoucností  Pilíků příliš velké starosti nedělali.

 Problematice Pilíků  se věnuje velká pozornost i  v novém Strategickém plánu Hrabové. Má to být prostor pro rekreaci a využití volného času.  Jsem velmi zvědav, co se napíše do příslušných kolonek na str. 17 tohoto plánu. Je jich tam šest a stojí za to si je přečíst. Požaduje se uvést termín realizace, zodpovědnou osobu, náklady v tis. Kč a zdroj financování.

Můj odhad nákladů na přeměnu nynějších  Pilíků  „na prostor pro rekreaci a využití volného času“ je cca 30 – 40 mil.Kč. Při větší zodpovědnosti našich zastupitelů mohl tyto peníze zaplatit OKD. Ale již asi nezaplatí.  

O problematice Pilíků  jsem napsal v minulých letech do Hrabovských novin 36 článků. Nemyslím, že to bylo úplně zbytečné, je v nich mnoho informací, které mohou posloužit  těm, kteří se budou touto problematikou v nastávajících letech zabývat. A vzhledem k atraktivnosti  tohoto území se takoví  občané (nebo občanky) dříve nebo později v Hrabové  určitě vyskytnou.

26. 7. 2018      V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma