Navigace: Vladimír Slavík > Nová mateřská škola v "Srdci Hrabové"

Nová mateřská škola v "Srdci Hrabové"

V březnových Hrabovských listech ve sloupku pana starosty je informace o tom, že se uvažuje postavit na místě domku číslo popisné 91 „školičku“ pro děti od dvou do tří let se dvěma třídami, celkem pro 24 dětí.

Vyjevila se mi tato informace při poslechu televizní diskuse o připravované reformě penzijního systému. Přítomní odborníci i politici se shodli v tom, že základním problémem je stále ubývající počet dětí. Příčin je mnoho, jedna z nich i nedostatek předškolních zařízení pro děti od dvou do tří let. Velice jsem s tímto názorem souhlasil. Vzpomněl jsem si na hrabovské jesle (manželka tam pracovala jako dětská sestra), a vidím před sebou spokojené děti, které v tomto zařízení měly všestrannou péči, někdy možná lepši než doma.  Bez existence těchto zařízení mnohé zaměstnané ženy váží možnost mít více dětí.

Za problém u nové „školičky“, kterou plánuje pan starosta, jsem považoval stravování těchto dětí. Budou muset docházet do jídelny v nedávno postavené školce nebo se jídlo doveze do „školičky“? Zeptal jsem se na to ředitelky MŠ, paní Strnišťové, a odpověděla mi, že strava bude dovážena do „školičky“.

O zrušení školky na Příborské ulici bylo rozhodnuto v roce 2021. Zvážily se tehdy důkladně všechny možnosti zachování tohoto předškolního zařízení třeba pro děti od dvou do tří let? Když se bude vozit strava pro „školičku“ z kuchyně, vzdálené cca 100 m, tak proč by nebylo možné vozit stravu do školky na Příborské ulici z kuchyně ZŠ, případně z kuchyně sousedního Dětského domova?

Bohužel nikdo z orgánů samosprávy tyto možnosti nenavrhl. Pokud ano, tak to byly interní diskuse, které nepronikly na veřejnost.

Středa 8. května 2024       V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma