Navigace: Vladimír Slavík > Nová mateřská škola

Nová mateřská škola

Včerejší zastupitelstvo bylo věnováno převážně problematice  stavby nové mateřské školy, konkrétně jejímu umístění. Po rozsáhlé diskusi zastupitelé odhlasovali, že se bude stavět  za budovou radnice.

V diskusi bylo vytýkáno  starostovi a radním, že vše bylo šito „horkou jehlou“ a nebyl dán dostatečný prostor veřejnosti, aby se k tomu včas vyjádřila. Přepracováním původního projektu asi vzniknou určité finanční ztráty.

S těmito výtkami lze souhlasit a přiznali to i někteří zastupitelé. Já jsem v tomto případě shovívavý, vždyť takovou akci děláme poprvé a chybí zkušenosti.  Za důležité považuji, že chyba byla přiznána a bude napravena.

V této záležitosti pokládám za významné stanovisko ředitelky MŠ paní  Alice Strnišťové. Nikdo nepochybuje o  odborných kvalitách paní ředitelky a o jejích dlouholetých zkušenostech v této oblasti. Nebylo asi pro ni jednoduché přehodnotit své původní  názory a přiklonit se k  novému řešení. O to více si jí nyní vážím.

Přesto si neodpustím jednu poznámku, a to na účet celého zastupitelstva.

Byly zde  určité signály ze strany občanů, že vše není v pořádku. Důkazy by se našly na stránkách Hrabova.info i na stránkách Hrabovských novin. Pokud jde o HN, za tyto signály považuji  následující  články:  Jak stavěli MŠ u sousedů v Nové Bělé (2.2.2017), Plán rozvoje obce Hrabové (18.5.2017) a Demografická studie Hrabové (16.6.2017).

Pochopitelně nemohu „nařídit“ zastupitelům, aby se stali čtenáři HN, ale jak má jinak projevit  aktivní občan své názory na  dění v obci? Besedy s občany se nekonají, tak jedině prostřednictvím sociálních sítí, do kterých počítám i mé webové stránky.

Také  mi vadily následující skutečnosti:

1. Od počátku se argumentovalo špatným technickým stavem staré školky. Dodnes nikdo nebyl schopen zajistit odborný  posudek stavebního stavu budovy a s tím spojená rizika. Údajně to měl zajistit náš stavební odbor, ale nezajistil. Tento postoj je dost nezodpovědný.

2. Důležitým údajem  pro stavbu nové školky je kvalifikovaný odhad počtu dětí v budoucích letech v jednotlivých částech Hrabové. Ten od RNDr. Milana Poledníka z května 2016 je velmi obecný a pro daný účel nepoužitelný.  Zajímavý údaj sdělila paní ředitelka na včerejším zastupitelstvu, podle kterého momentálně je v MŠ  ze Šídlovce  55 dětí a z ostatních míst Hrabové 57. S ohledem na budoucí  výstavbu RD  budou asi postupně převažovat děti, nebydlící na Šídlovci.

Závěr: Celá záležitost byla na včerejším zastupitelstvu  projednána zevrubně, byly váženy argumenty pro i proti a jsem přesvědčen, že naši potomci budou hodnotit včerejší rozhodnutí zastupitelstva jako správné.

1.2.2018     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma