Navigace: Vladimír Slavík > Nová tvář webových stránek MOb Hrabová

Nová tvář webových stránek MOb Hrabová

 

 V pátek 2.10.2020 přestaly  fungovat webové stránky Hrabové. Jejich činnost byla obnovena v pondělí 5.10.2020.

Dovolím si v této souvislosti několik kritických slov, adresovaných panu tajemníkovi. Vím, že tento časový výpadek byl způsoben převáděním správcovství   tohoto webu na firmu OVANET, a osobně jsem tuto změnu uvítal. Jde o odbornou firmu, která spravuje weby téměř všech městských obvodů, a to k plné spokojenosti uživatelů. Prozatím si žádný městský obvod na služby OVANETU  nestěžoval. 

Nelíbil  se mi ale postup pana tajemníka při realizaci této změny. Bez jakéhokoliv upozornění a vysvětlení tento web přestal v pátek fungovat, a nikdo nevěděl, na jakou dobu. Očekával jsem, že pan tajemník oznámí důvody tohoto výpadku veřejnosti, a to na příklad prostřednictvím  obecního rozhlasu. Nestalo se tak.

Možná, že se některým občanům může jevit tento můj požadavek zbytečným, ale není. Má hlubší důvody, které  se pokusím vysvětlit.

Mnozí činitelé ve veřejné správě jsou přesvědčeni, že občané příliš nesledují webové stránky,  nečtou místní časopis a nefunkčnost veřejného rozhlasu jim nevadí. Tak proč by se těmto informačním prostředkům  přespříliš věnovali!   Obávám se, že mezi tyto skeptiky patří i náš pan tajemník. Ale není to pravda!. Je mnoho občanů, kteří tyto informační prostředky sledují a já patřím mezi ně. Jsem si dobře  vědom svých zákonných práv na tyto informace a trvám na jejich poskytování.

Takže od dnešního dne mají naše webové stránky nový vzhled, novou strukturu. Při letmé kontrole jsem zjistil, že tam nejsou výtisky Hrabovských listů, zápisy ze zasedání zastupitelstva, informace o složení výborů a komisí a dokumenty o jejich činnosti. Očekávám, že tyto velmi cenné dokumentační materiály budou bzry doplněny.

5.10.2020       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma