Navigace: Vladimír Slavík > Nynější diskuse o nové školce

Nynější diskuse o nové školce

 

V mém  včerejším článku v Hrabovských novinách o umístění nové školky jsem napsal, že existují čtyři „záhady“, na které hledám odpověď.

Pokusil se je  na  FB  Klubu přátel Hrabové  vyjasnit  Honza Dvořák, který cítí svou zodpovědnost ve věci školky  nejenom jako  zastupitel , ale také jako  předseda  komise VDE.

Mám potřebu se k jeho odpovědím vyjádřit takto:

1. Neexistence  odborného posudku na závažné vady stavebních konstrukcí  a s tím související hygienické závady. Doposud nebylo splněno usnesení rady MOb č. 60/1321 z roku 2017, ve kterém se na žádost ředitelky MŠ doporučuje zadat technické posouzení objektu. Zastupitel Dvořák neodpověděl, proč  zmíněný  posudek stále neexistuje, a tato „záhada“ nadále trvá. Ještě dodávám, že tento posudek mohl být pádným argumentem  při  žádostech o finanční dotace na stavbu nové školky.

2. Kvalifikovaný odhad počtu dětí v budoucích letech:  Demografická studie Hrabové, zpracovaná  v květnu 2016, vůbec neodpověděla na základní otázku, a sice kolik dětí bude v budoucnu (zhruba)  na Šídlovci a kolik ve zbývajících částech Hrabové. Tedy zda se má stavět na Šídlovci nebo uprostřed obce nebo na obou místech. Pro vyřešení problému školky je tato studie nepoužitelná a byly to zbytečně  vyhozené peníze.

3. Stanovisko odborníků z útvaru hlavního architekta SMO: Mám dojem, že pokud hlavní architekt Ostravy  Ing. arch. Cyril Vltavský sleduje naši debatu o MŠ (třeba prostřednictvím Hrabovských listů) tak se pouze shovívavě usmívá . Přitom  by jeho názory byly velmi důležité, vždyť je tvůrcem územního plánu.  Pokud jde o odborníky na stavbu školek, určitě je v těchto případech výhodné oslovit více architektů. Udělali to tak v Nové Bělé  a vybrali ten nejvýhodnější projekt.

4. Další osudy školky na Příborské ulici: skutečnost, že tato školka funguje již cca 80 let, a to ke spokojenosti rodičů i dětí, by se měla vzít v úvahu. V případě zrušení  školky na V. Huga však vzniknou určité provozní problémy, především v dovozu jídla, a možná i další. K tomu se může kvalifikovaně vyjádřit pouze paní ředitelka  Alica Strnišťová.

Závěrem pociťuji lítost a podivení nad tím, že veřejnost Hrabové se začíná o problematiku školky  zajímat až nyní. Vždyť  Rada již rozhodla o zadání veřejné zakázky na PD pro  stavbu nové školky za úřadem, a to v hodnotě 965 tis. Kč – viz usnesení rady č. 88/2040. Toto rozhodnutí je podloženo usnesením zastupitelstva, takže jakékoliv  další debaty na toto téma jsou neproduktivní a zbytečné.

 Nejasný je stále osud školky na Příborské. Pokud jde o debaty o budoucím využití budovy a pozemku na V. Huga, měly by se zvážit všechny možnosti a hlavně – vyslechnout názory občanů, a to eventuálně i formou  referenda. Protože, jak známo, po bitvě je každý generálem.

22.6.2018     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma