Navigace: Vladimír Slavík > O budoucnosti Hrabové se rozhodlo 21.5.2014

O budoucnosti Hrabové se rozhodlo 21.5.2014

 

Před šesti lety schválilo zastupitelstvo města Ostravy svým usnesením č. 2462/ZM1014/32 Územní plán města Ostravy na dalších dvacet let.  Tím byly  vytýčeny základní směry i pro rozvoj  městského obvodu Hrabová.  

Primátorem města byl tehdy Petr Kajnar, z přítomných  53 zastupitelů  29 hlasovalo pro schválení nového územního plánu.  Většinu v zastupitelstvu tehdy měli představitelé ČSSD a ODS.   Zasedání se zúčastnilo i  19 tehdejších představitelů  městských obvodů. 

Součásti územního plánu je i urbanistická koncepce  s určením ploch pro budoucí zástavbu RD. V případě Hrabové jde o velmi rozsáhlá území, většinou louky  a pole po bývalých rybnících. Pro některé lokality  bylo nezbytné vypracovat územní studie.  

Ty byly poměrně rychle zpracovány  v průběhu let 2015 – 2020, a to pro následující lokality: Bažanova ulice,  U Řeky,  K Pilíkům, Poplužní II,  Na Šajaru I, Na Šajaru II, Na Luhu.  Iniciátory byli většinou majitelé příslušných  pozemků nebo podnikatelé s nemovitostmí. Tím byly vytvořeny základní podmínky pro budoucí výstavbu  cca 160 RD.

Na  vypracování nových územních studií se velmi aktivně podílela Ing. arch. Hana Paclová, vedoucí oddělení územní koncepce MMO.

Mimo uvedené  lokality je v územním plánu dalších 16  míst o celkové ploše 23 ha, určených  rovněž pro zástavbu RD. Zde bude možno postavit dalších  cca 200 RD.

Podle mých propočtů  může být  v budoucnu v Hrabové  postaveno na základě platného územního plánu  cca 360 nových RD. Budou-li v každém bydlet 3 osoby, vzroste počet obyvatel  asi o 1 100 osob. Počet RD se zvýší ze současných 750 na 1210 a počet obyvatel Hrabové ze současných 3 870 na cca 5 000.

Je to dobře nebo špatně?  

Na tuto otázku není  jednoznačná odpověď.  Majitelé stavebnícfh  pozemků a  developeři  se z toho radují.  Proti nejsou ani movití občané městských čtvrtí Ostravy, kteří si přejí bydlet na venkově. Proti není ani současný starosta Hrabové pan Igor Trávníček.

Jiného názoru je náměstkyně primátora města Ostravy  pro investice paní Mgr.  Zuzana Bajgarová. Ta je proti stavění RD v okrajových městských obvodech  a preferuje zástavbu  proluk a  ploch a dalších vhodných prostor uvnitř města. Argumentuje  především  nežádoucím záborem půdy  na vesnicích s následnými drahými investicemi do technické infrastruktury. Stavějí se nové vodovody, kanalizace, místní komunikace a vše je hrazeno z veřejných peněz. Pro město je velkou zátěží, když denně míří obrovské množství aut z okrajových částí do centra. Paní náměstkyně vidí řešení ve stavbě moderních bytových domů  s nájemným bydlením uvnitř města.

Jak se k těmto problémům staví  nynější zastupitelé Hrabové? Nijak, nesnaží do této problematiky účinně zasahovat.

Jak tyto problémy vnímá většina občanů Hrabové? Mají jiné starosti, problematika územního plánu je  nezajímá.

7.7.2020     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma