Navigace: Vladimír Slavík > O čem jednala komise VDE (1)

O čem jednala komise VDE (1)

 

V komisi pro výstavbu, dopravu a ekologii ( komise VDE)  mají být odborně zdatní občané, kteří poskytují  členům obecní rady odborná stanoviska  při řešení  složitějších problémů v uvedených oblastech.

 Předsedou  této komise  je Ing. Skalský, členové p. Batelková, Ing. Dvořák, p. Holiš, p. Krejčíček a Ing. Rundt.

 Zápisy z jednání  komise jsou zveřejňovány na webových stránkách městského obvodu.

Některé  problémy jsou řešeny  velmi rychle, jiné se řeší velmi dlouho. A těmto se budu v tomto seriálu zabývat.

Dnes je na pořadu „Hrabovský kříž z roku 1792.“

Jednání komise 10. 4. 2019: Tento kříž podle mínění paní Batelkové  ze spolku „Zelená Hrabová“  vyžaduje opravu.  Paní Batelková informuje komisi  o možnosti dotace na renovaci  z rozpočtu města Ostravy. Výše dotace je v rozmezí  50 tisíc Kč až 1 milion Kč. Žádost s rozpočtem je nutno podat do 30.9. 2020. Paní Batelková nabízí pomoc při zpracování těchto dokumentů.

Jednání komise 9. 3. 2022: Ing. Faicová  informuje komisi, že pan tajemník zpracovává žádost o dotaci.

Jednání komise 27. 4. 2022: V zápise se uvádí, že na žádost, vypracovanou panem tajemníkem zatím nepřišla žádná odpověď.

Komentář HN:  Tento kříž, stojící  na Jestřábského ulici,  je jednou z mála pamětihodností Hrabové. Předpokládá se, že byl postaven v souvislosti s epidemií neštovic v roce 1792, při které zemřelo mnoho obyvatel Hrabové.

 Možná, že ÚMOb reagoval na podnět paní Batelkové bezprostředně  po jednání komise v dubnu 2019 a dotaci se nepodařilo získat. Možná, že ÚMOb nepokládal  renovaci kříže za nutnou.  Možná, že kříž není v majetku  MOb Hrabová.

Ale  je také možné nezodpovědné  jednání  ÚMOb Hrabová.  Bohužel, vysvětlení příčin těchto průtahů jsem v zápisech komise nenašel. Faktem zůstavá, že k dnešnímu dni, k  24.5. 2022,  se renovaci kříže nepodařilo uskutečnit.

24. 5. 2022    V.S.

 

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma