Navigace: Vladimír Slavík > O čem jednala komise VDE (2)

O čem jednala komise VDE (2)

 

Dnes je na pořadu dne téma  „Oprava MK K Pilíkům.“  Tato místní komunikace slouží zároveň jako městská cyklotrasa s označením „P“.

 Cyklistika se stává velmi populární,  jízdní kola používají k rekreačním jízdám celé rodiny. Potkávám je často i na MK  „K Pilíkům“ a obdivuji jejich moderní kola a sportovní oblečení. Nesmí chybět ochranné přilby a reflexní vesty.  Skupinu  vede tatínek, následují děti a na konc tohoto „vláčku“ jede maminka.  Cílem jejich cesty je buď restaurace Ve Dvoře nebo meziměstská cyklostezka na pravém břehu  Ostravice.

Páteřní cyklostezkou v Hrabové je trasa Šídlovec –  Statek. Úsek Domovská a Poplužní má ideální povrch, druhá část (  MK K Pilíkům) je poměrně nebezpečná, zejména pro dětské cyklisty. Dospělý se nerovnosti a prohlubni  vyhne, děti to mají jinak.

 Úsek od Poplužní po Statek již dlouho volá po opravě. Jednala o tom opakovaně  i komise VDE.

Komise 13.2. 2019: Oprava cesty „K Pilíkům“ :  Do konce února bychom měli dostat cenovou nabídku od firmy Strabag na opravu úseku v majetku obce (poptávku zadal pan starosta.) Ostatní úseky zůstávají nadále v řešení.

Komise 12.6. 2019: Cyklostezka od Domovské směrem k Pilíkům:   Pan starosta přislíbil obnovit jednání se společnost Strabag ohledně opravy povrchu této cyklostezky.

Komise 28.5. 2020: Oprava cyklostezky na ulici „K Pilíkům“:  Pan starosta přislíbil na komisi dne 12.6. 2019 projednání s firmou Strabag. Doposud jsme neobdrželi výsledek jednání – žádáme o projednání na radě.

Komise 27.4. 2022:  Petice za snížení prašnosti ulice K Pilíkům:  Ing. Faicová informovala komisi, o skutečnosti, že zde nelze realizovat zpevněný povrch s ohledem na omezení s vyhlášeným významným krajinným prvkem.

Komentář HN: Vůbec se nedivím tomu, že  někteří  členové komise VDE na členství v této komisi rezignovali.  Jsem jedním z nich.  Nezájem o její činnost  ze strany RMOb  je zarážející.   Obdivuji trpělivost předsedy komise Ing. Skalského, který i za těchto podmínek  komisi  svolává a snaží se o její fungování.

 Ale vracím se k dnešnímu tématu. Na zastupitelstvu 16.6. 2021 byl schválen návrh pana tajemníka, aby z bytového fondu bylo převedeno  5 mil. Kč na opravy místních komunikací.  Mezi jinými i 2,5 mil. Kč na opravu MK  K Pilíkům.  Je již konec  května a stále nebylo vypsáno výběrové  řízení.  Stihne se tato oprava do konce letošního  roku? 

25. 5. 2022    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma