Navigace: Vladimír Slavík > O čem jednala komise VDE (3)

O čem jednala komise VDE (3)

 

Již na prvém jednání nově zřízené komise 10.12. 2018 byl na programu bod  „Rozšíření  odlehčovacího  kanálu Ščučí.“

 Jde o stavbu, která se plánuje od roku 2012 a její  realizace má přispět ke snížení  hladiny spodních vod na jižním konci Hrabové.  Součástí této stavby je i nový most přes  odlehčovací kanál na Paskovské ulici včetně  lávky pro pěší,  a také  nový propustek přes Ščučí v blízkosti mitrovické kapličky.

V zápise z uvedeného jednání je v souvislosti s touto stavbou  napsáno: Je zde hodně spoluvlastníků, je přerušeno stavební řízení, vedené u odboru dopravy MMO. Je třeba oživit všechna jednání.

Jednání komise 13.2. 2019: Rozšíření odlehčovacího kanálu Ščučí: Ing. Faicová zjistí, kdo bude investorem.

 Jednání komise 26.8. 2019: Ing. Faicová informovala komisi, že řízení na MMO nebylo zastaveno, ale jen odloženo a celou problematiku se zavázala pourgovat.

Jednání komise 11.3. 2020: Příslušný úřad přerušil jednání  o vydání stavebního povolení , protože investorovi – DIAMO – chybí souhlasy majitelů dotčených pozemků. Reálně hrozí zastavení řízení.

Jednání komise 21.9. 2020: Vodoprávní řízení probíhá, mostky a propustky řeší další úřady. Ing. Faicová ověří, jak to bude s mostkem Sirotkem.

Jednání komise 26.4. 2021: Mostek Sirotek je součástí projektu na úpravu odlehčovacího kanálu. Dokumentace je aktuálně u Ing. Štromachové. Vše řeší jako celek stavební úřad v Hrabové.

Jednání komise 27.4. 2022: Ing. Faicová informovala komisi o skutečnosti, že zahájení stavby stále brání neúplná žádost DIAMO.

Jednání komise 9.3. 2022: Ing. Faicová informovala komisi, že stále chybí  některá vyjádření ke stavbě mostu přes Paskovskou, konkrétně společnosti  Innogy. Financování  stavby má s.p. DIAMO zajištěno.

Komentář HN: Zájem komise VDE o tuto stavbu byl značný. Totéž nelze tvrdit o RMOb. I když jde o stavbu s velkým významem  pro Hrabovou, nikdy nebyla předmětem jednání rady. Jednání,  jehož cílem by  bylo zjištění příčin průtahů a určení postupu pro urychlení realizace této stavby. Obávám se, že toto je pro současné radní příliš náročný požadavek.  Proč si nesjednali pomoc odborníka?  Pokud by se tak stalo, možná by tato stavba byla již dávno realizována.

26. 5. 2022     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma