Navigace: Vladimír Slavík > O čem jednala komise VDE (5)

O čem jednala komise VDE (5)

 

Dnešním tématem budou cyklostezky. Jízdní kola, koloběžky a podobné dopravní prostředky  jsou stále populárnější, ale pro pohodovou a bezpečnou jízdu je nutný rovný povrch vozovky.  Nejlépe vyhovuje  povrch, kde kamenivo je pojeno kvalitním asfaltem. Vozovka je hladká, bezprašná, s minimálním třením mezi vozovkou a  pneumatikou.  Výhodná je i vysoká  životnost  a snadné čištění. Nevýhodou je poměrně vysoká cena.

Přes území Hrabové vedou dvě významné cyklostezky. Na  pravém břehu Ostravice je cyklostezka  Ostrava – Beskydy. Má asfaltový povrch, je vybavena odpočinkovými místy  a jízda po ní je skutečným požitkem.

Další  významnou cyklostezkou je trasa Šídlovec – restaurace Ve Dvoře. Začíná u podchodu  Místecké ulice na Šídlovci, pokračuje po Domovské, Poplužní a po místní komunikaci  K Pilíkům. Část této cyklostezky má  dobrý povrch, úsek od Poplužní ulice k Paskovské ulici neodpovídá parametrům, kladeným na cyklostezku.  Jízdní kolo  v sedle s dospělou osobou tyto nedostatky (díry, kaluže, bláto)  většinou zvládne, pro další jednostopá vozidla  (koloběžky, brusle) je tento úsek nesjízdný.  Problémy zde mají na jízdních kolech i děti.

Jakou  pozornost věnovala v tomto volebním období cyklostezkám komise VDE?

Jednání  13.2. 2019: Ing. Rundt zmínil investiční plán města  na vybudování cyklostezky na levém břehu Ostravice. Paní Králová k tomu poznamenala, že k tomu nemá město  peníze.

Jednání 12.6. 2019: Ing. Rundt informoval o jednání s vlastníky komunikace od Statku k lávce přes Ostravici ve věci jejího využívání jako cyklostezky. Vlastníci se neshodli na jednotném stanovisku. Na vyhovujícím řešení není ochota ani u Povodí Odry, které je správcem souběžně vedoucí protipovodňové hráze.

Jednání 1.12. 2021: Řešení problematiky nových cyklostezek:  Ing. Dvořák prověří možnosti a kontakty na MMO.

Komentář HN:  Rozvoj cyklostezek  na území Hrabové ve směru sever – jih  v období let 2018-2022 stagnoval. Hlavní problém vidím v nedostatečném zájmu ze strany RMOb.  Komisi pro výstavbu, dopravu a ekologii nebyl  v této záležitosti uložen žádný úkol.  Ani  komise nevyvinula žádnou vlastní iniciativu. Snad se situace zlepší po letošních podzimních komunálních volbách.

6. 6. 2022     V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma