Navigace: Vladimír Slavík > O čem jednala komise VDE (6)

O čem jednala komise VDE (6)

Rada městského obvodu pověřila dne 20.5. 2020 komisi pro výstavbu, dopravu a ekologii  prověřením potřebnosti a navržením způsobu řešení výstavby chodníku podél MK U Řeky v úseku od ul. Na Potoku po ul. Mostní.

Jednání komise 22.7. 2020:  Komise navrhla RMOb provedení studie proveditelnosti s odůvodněním, že většina pozemků, nutných pro chodník, není v majetku města Ostravy.

Jednání komise 21.9. 2020: Bude zpracována studie, majitel pozemků  (a.s. Vítkovice) projevil ochotu potřebné pozemky odprodat.

Jednání komise 26.4. 2021: Komise projednala dva návrhy řešení chodníku a doporučuje zúžit budoucí chodník na stejnou šířku, jako má chodník u ul. Na Potoku. Obě varianty jsou velmi podobné, proto komise upřesní svůj názor na konečné umístění chodníku (cyklostezky) na základě informace od vlastníka pozemku s ohledem na jeho ochotu prodat jen potřebnou část.

Jednání komise 8.9. 2021: Komise vzala na vědomí informaci o průběhu jednání se směnou pozemků – aktuálně čekáme na výsledek jednání mezi majiteli.

Jednání komise 9.3. 2022: Ing. Faicová informovala o skutečnosti, že bylo zažádáno o znalecký posudek, na základě kterého bude zastupitelstvo schvalovat záměr na výkup.

Jednání komise 27.4. 2022: Ing. Faicová informovala komisi, že byl společností Vítkovice, a.s. objednán znalecký posudek, který ale zatím ještě nebyl vyhotoven.

Komentář HN:  Jednání o výkupu pozemku pro chodník mezi MOb Hrabová a a.s. Vítkovice  trvají neúměrně dlouho. Jde o 4 parcely po bývalé železniční vlečce, které jsou vedeny jako „ostatní plocha“. V čem jsou asi příčiny  otálení ? Jaké by mohl mít vlastník tohoto pozemku důvody tento pro něj velmi výhodný  prodej zdržovat? Jedná se již 2 roky a prodej  pozemku pro chodník  je v nedohlednu. Jak se v této záležitosti angažoval  "garant pro dopravu" radní pan Dolejška?

7. 6. 2022      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma