Navigace: Vladimír Slavík > O čem jednala komise VDE (7)

O čem jednala komise VDE (7)

 

Tématem  pro sedmý díl seriálu „O čem jednala komise VDE“ je proces  „EIA Pilíky“. Proběhl v letech 2017 – 2018 a měl napravit alespoň některé ekologické škody, vzniklé provozem úpravny uhlí  Dolu Paskov. Postiženým územím byla jižní část Hrabové.  Způsob nápravy  byl popsán v „Závazném  stanovisku EIA“  z května 2018.

Rada městského obvodu tento dokument  ignorovala a nevyužila vzniklých možností při řešení problematiky Pilíků  s odůvodněním, že to není v její kompetenci. Proto komise VDE doporučila, aby byl proveden  výklad „Závazného stanoviska  EIA“  legislativním odborníkem.

Jednání komise 19.2. 2020: byl vznesen  požadavek na navázání kontaktu s právníkem Mgr. Kubalou, který by pomohl  splnit závazky  OKD, vyplývající ze Závazného stanoviska EIA.

Jednání komise 9.3. 2022: Komise doporučuje, aby RMOb Hrabová  požádala s.p. Diamo o zpracování odborných posudků dle Závazného stanoviska EIA, které by vyjasnily vodohospodářské poměry vodních nádrží Pilky včetně možnosti napojení na místní vodoteče.

Jednání komise 11.5. 2022:  V souvislosti s EIA a se Závazným stanoviskem MŽP z května 2018 bude požádán s. p. Diamo o odborný posudek, zabývající se gravitačním napojením Pilíků vypracovaný dle bodu 3), písm. a)  podmínek pro fázi přípravy záměru.  ÚMOb požádá OKD a.s. o předání, případně o vypracování  zbývajících dvou posudků, požadovaných výše uvedeným dokumentem dle bodu ), písm. b) a c), pokud nebyly tyto dosud zpracovány. ( Bod b - zda bude nutno nadále provozovat čerpací stanici Pilík 3 a bod  c – zda bude nutno napojit Pilíky na další zdroj vody.)

Komentář HN:  I když RMOb svým usnesením č. 32/823  z 11.3. 2020 akceptovala doporučení komise ve věci konzultace s Mgr. Kubalou, tato se neuskutečnila.  RMOb nereagovala ani na další výzvy a doporučení komise VDE v této záležitosti. Platnost závěrů  EIA končí v květnu 2025. Snad  obecní rada, která vznikne po podzimních volbách, bude v této záležitosti zodpovědnější a využilje pro přeměnu Pilíků na rektreační oblast všech možností, které poskytují závěry EIA z května 2018.

9. 6. 2022    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma