Navigace: Vladimír Slavík > O Pilíky je stále zájem

O Pilíky je stále zájem

 

 Včera mě zaujala na FB  skupiny Ostrava-Hrabová informace Ing. Dvořáka o tom, že se v Radvanicích revitalizují dva zpustlé rybníky, a to zásluhou města Ostravy. Ing. Dvořák k tomu poznamenal:  

„Vzor pro naše Pilíky – i pochybovači tak musí vidět, že město je ochotno investovat i do rybníků a vytvářet z nich prostor pro rekreaci. A něco podobného bylo nedávno realizováno i v Nové Vsi“.

Jsem z tohoto prohlášení Ing. Dvořáka, člena místní komise pro výstavbu, dopravu a ekologii úplně zmatený.

 Vždyť Pilíky nejsou zpustlé! Proč by město Ostrava do nich mělo investovat?

Možná, že není všeobecně známa skutečnost, že tyto vodní nádrže jsou již mnoho let rybářským revírem, a to velmi úspěšným a okolní  rybářskou veřejností vyhledávaným. Jsou zahrnuty do tzv. krajské povolenky Českého rybářského svazu. Ten zajišťuje zarybňování a další náležitosti.  Za pořádek a dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů zodpovídá místní organizace ČRS Paskov. Z tohoto hlediska Pilíky žádné investice nepotřebují.

Pane inženýre Dvořáku, konkretizujte své představy o potřebných  investicících  města Ostravy do „zpustlých“ Pilíků, rád je v Hrabovských novinách zveřejním!

Současné Pilíky mají dva problémy:

1. Po ukončení provozu uhelného prádla se velmi změnily zdejší vodohospodářské poměry. Jsou oprávněné  obavy z postupného „vyschnutí“ Pilíků. Město Ostrava nemá praktickou možnost toto ovlivnit, je to záležitost OKD, které jsou majitelem těchto vodních nádrží.

2. K nádržím neexistuje příjezdová cesta, schůdná i sjízdná za každého počasí.  Řešení tohoto problému  je v možnostech MOb Hrabová. Městský obvod je správcem komunikace k Pilíkům ze strany Mitrovic, ale nemá zájem o  její opravu. Město Ostrava to řešit nebude.

Je zde ještě „vřed Hrabové“, průsakový kanál. Jednak se zde topí zvěř, jednak tento kanál  působí odpudivě z hlediska estetického. První problém (topení zvěře) byl letos vyřešen opravou oplocení, druhý problém nadále zůstává nedořešen. Je to záležitost OKD a ne města Ostravy.

Závěr:  Jsem  příjemně překvapen zájmem některých občanů ( Ing. Dvořák, Ing. Poláček) o současnost a budoucnost Pilíků. Bohužel je nás stále málo. Svého času jsem se snažil založit „Klub přátel Pilíků“, ale skončilo to nezdarem, nic jsme nevyřešili. Asi jsem byl málo schopným předsedou.

3.11.2020      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma