Navigace: Vladimír Slavík > O slovo se hlásí Starostové a nezávislí - Klub přátel Hrabové

O slovo se hlásí Starostové a nezávislí - Klub přátel Hrabové

 

Komunální volby v Hrabové,

které nás čekají na podzim letošního roku, nejsou pro většinu obyvatel prvořadou záležitostí. Svědčí o tom nevalná voličská účast, která činila v roce 2014 celorepublikově 43 %.  Hrabová není výjimkou, komunálních voleb 2014 se zúčastnilo 45 % voličů.

  Asi nebudu sám, kdo má pocit, že politické strany se probouzejí ze „zimního“ spánku až těsně před volbami, kdy dávají chvatně dohromady nepříliš konkrétní volební programy často s  nerealizovatelnými předvolebními sliby a spoléhají na věrnost a „setrvačnost“ svých voličů. Některé politické strany se dokonce neobtěžují předložit voličům jakýkoliv volební program, a tak jedinou předvolební starostí jejich zastupitelů je pohlídat si volitelné místo na nové kandidátce – za dávné zásluhy a ze zvyku. Myslí si ještě někdo, že se nám budou zpovídat, co postavili, co rozestavěli, čím občanům ulehčili komunikaci a spolupráci s obecním úřadem?

  Po volbách se politické dění obce rychle vrací od populistických slibů do starých kolejí. Naši zastupitelé si většinově odhlasovali, že se budou scházet jen jednou za kvartál (?!), což je nejdelší termín, který ještě připouští zákon. Od roku 1989 obec nerealizovala žádnou větší stavbu, evergreenem zůstává chybějící kanalizace v  jižní části obce, nemáme k dispozici kulturní dům (restauraci Lípa už spadla střecha nad sálem, navíc nepatří obci), nemáme sportovní halu, maminkami toužebně očekávaná nová školka je dosud ve fázi schváleného projektu, navíc bude umístěna mimo sídliště Šídlovec, chybí kabelová televize a vysokorychlostní internet, přetrvávají problémy s  parkováním na Šídlovci. Park Hrabovjanka vzniká díky dvěma šikovným a pracovitým aktivistkám, nikoliv z  iniciativy obce. Nutno ovšem rovněž konstatovat, že občané Hrabové sami příliš nehýří iniciativou, zasedání zastupitelstva navštěvuje málo občanů, navíc se jedná o stále stejné tváře.

Proč tomu tak je?

     Většímu občanskému zapojení brání místní zvláštnost – mladší a nikým nezvolení aktivisté, kteří si – vedle chvályhodné činnosti - pro sebe uzurpují prostřednictvím internetových médií výhradní právo na kontrolu veřejné diskuze a hodnocení společných aktivit. Činí tak bez hlubších odborných znalostí problematiky, často za pomoci demagogie a pseudoargumentů. Hrabová tak dlouhodobě přichází o významné a kvalitní lidi ve veřejné práci. Kdo by totiž chtěl být za svou dobrovolnou práci pro obec místo poděkování dehonestován? Dochází k absurdnostem, kdy vystudovaný historik s červeným diplomem, který organizuje přednášky z bohaté historie obce a který publikoval krásnou a záslužnou publikaci o historii Hrabové, je jimi označen za plagiátora (?!). Jsme ujišťováni, že Hrabová nebyla založena před 751 lety (datum ověřeno na základě vědeckých pojednání vysokoškolských pedagogů a renomovaných historiků), ale že je prý o 30 let mladší (?!), polemické názory, validní ekonomické úvahy a analýzy jsou označovány za neodborné žvásty, fabulační neúcta k zasloužilým aktivním seniorům atd. Proti takovému nepřijatelnému chování v  komunální politice se důrazně vymezujeme a požadujeme návrat k vzájemnému respektu a slušnosti.

STAROSTOVÉ a nezávislí - Klub přátel Hrabové.

KPH tvoří skupina občanů s  trvalým bydlištěm v  Hrabové, středo - pravicového myšlení, patrioti hrdí na svou obec a její krásnou 750 letou historii.

Zakládající členové KPH:

MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D. - lékař, vysokoškolský učitel, předseda KPH                                                         
Mgr. Rostislav Gromnica - učitel, člen KPH                                                         
Ing. Miroslav Poláček - technik, volnočasové aktivity, tajemník KPH                                                         
MUDr. Marcela Poláčková - lékařka, volnočasové aktivity, členka KPH                                                         
Štěpán Pravda - student, člen KPH                                                         
Ing. Vladimír Slavík - důchodce, publicista, člen KPH.

                                                          

  Těší nás, že počty našich členů se neustále rozrůstají. Organizujeme volnočasové aktivity pro děti a jejich rodiče, tematické výlety do okolí Hrabové s odborným výkladem, spolupracujeme s majiteli zvířecí farmy Duběnka na edukačních programech pro děti. KPH provozuje vlastní facebookové stránky, které vykazují stále větší zájem stovek čtenářů, mnozí spoluobčané mají ve velké oblibě naše Hrabovské noviny, jejichž zřizovatelem a hlavním přispěvatelem je erudovaný a zkušený doyen našeho klubu.

  Po důkladném zvážení se Klub přátel Hrabové rozhodl, že budeme kandidovat v komunálních volbách 2018 za pomoci partnera – hnutí STAROSTOVÉ a nezávislí.  Jsme přesvědčeni, že pro obec můžeme udělat mnoho dobrého a zároveň chceme pozměnit „zavedené pořádky“ a kultivovat veřejný prostor. Ve svých řadách máme odborníky různých specializací – lékaře, učitele, absolventy technického i humanitního vzdělání, volnočasové aktivisty, chovatele zvířat, nechybějí nám zástupci všech věkových kategorií – od studentů až po důchodce. Rádi mezi sebou přivítáme každého, kdo je ochoten odvést práci pro svou obec. Naší společnou ambicí je oslovit co nejširší voličské spektrum. Spolupracovat budeme se všemi politickými demokratickými subjekty, s výjimkou komunistů a SPD.

  Kampaň hodláme založit na otevřenosti, komunikaci a slušnosti. O volebním programu máme samozřejmě konkrétní představu, ale preferujeme, aby především vycházel z přání, potřeb a požadavků na občanskou vybavenost našich spoluobčanů. Proto všechny prosíme, aby k nám směřovali své připomínky, náměty a volební témata - co všechno by chtěli v naší krásné obci změnit, vylepšit, rekonstruovat, postavit, jaké požadují služby od obce a jakými volnočasovými aktivitami by se chtěli zabývat.

  Najdete nás každý čtvrtek v restauraci Ve Dvoře na Paskovské ulici od 18. hod. Vaše postřehy, náměty a přání přetavíme do volebního programu, se kterým budeme kandidovat do komunálních voleb 2018. Věřím, že společně dokážeme dát komunální politice nový smysl a dostat ji na vyšší úroveň.

 

MUDr. Rostislav Gromnica, Ph. D.

Lídr kandidátky STAROSTOVÉ a nezávislí – Klub přátel Hrabové

 

Kontakty:

Osobní kontakt:

Restaurace Ve Dvoře, Paskovská ul. – každý čtvrtek od 18 hod.

Facebook Ostrava – Hrabová:

https://www.facebook.com/groups/ostravahrabova/

Hrabovské noviny:

http://vladimirslavik.netstranky.cz/

Web Starostů a nezávislých:

https://www.starostove-nezavisli.cz/hrabova/ostrava-hrabova 

3.6.2018      

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma