Navigace: Vladimír Slavík > Občanský spolek MUDr. Marcely Poláčkové

Občanský spolek MUDr. Marcely Poláčkové

 

Plním tímto přání pana předsedy KPH a zveřejňuji na stránkách Hrabovských novin článek o aktivitách  Marcely a Mirka Poláčkových. Jsou neobvyklé a zasluhují si uznání široké veřejnosti.

Mě nejvíce oslovila  z tvorby Poláčkových píseň „Jó Hrabová“ , kterou nazpívala v dubnu 2017 Marcela a je k dispozici k poslechu  na You Tube.  Kdo to tam dal, to nevím. Kdyby byl starostou Hrabové, tak bych tuto  písničku povýšil na místní hymnu.

Dále mě oslovilo vystoupení manželů Poláčkových na letošní akci „Hravá Hrabová“, která se konala  v sobotu 23. června  na sokolském hřišti. Umím si představit,  kolik hodin si vyžádal nácvik těchto vystoupení s dětmi tak, aby to mělo potřebnou úroveň.  Seděl jsem velmi blízko jeviště a obdivoval nadšení  a i profesionalitu,  s jakou jak Poláčkovi  tak i děti předvedli svá vystoupení.

Ale teď následují podrobné informace o tomto spolku, o jejich dosavadních aktivitách i o jejich plánech do budoucna.

Občanský spolek (dále jen OS) byl založen v roce 2009, jako sdružení zabývající se dvěma hlavními činnostmi - divadlo a pohybové aktivity. Jako první divadelní představení soubor uvedl muzikál Aladinova lampa a krásná Aiša. Šlo o náročný projekt s videoprojekcí, čítající 20 tanečnic a herců, který prezentovali na mnoha scénách a vyprodali i Divadlo loutek.

     Z finančních a organizačních důvodů se pak členové zredukovali na divadlo pro děti - Divadlo tety Chechtalíny.  Role vedoucí divadla se ujala zakladatelka MUDr. Marcela Poláčková, která zastává rovněž funkci manažerky, autorky scénářů, choreografií, hudebních nahrávek, kulis, kostýmů, rekvizit, a to s velkou pomocí své sestry M. Kolínské. Technické zázemí zajišťuje Ing. Miroslav Poláček, který je také hercem, zvukařem, kulisákem a řidičem. Zbytek souboru tvoří externí herci a děti.

     Povolání zubní lékařky vedoucí divadla předurčilo hlavní směr divadla - pohádky se zdravotní a bezpečnostní tematikou. Do ordinace totiž přicházely i tzv. neošetřitelné děti a formou vyprávění pohádek se dařilo získávat jejich důvěru. První scénáře tedy vznikaly přímo v ordinaci. Nyní divadlo jezdí za dětma v celém MS kraji do škol, školek, divadel, nejen s pohádkami. Pravidelně pořádá OS v Hrabové a celém MS kraji programy na dny dětí, karnevaly, Mikuláše. Často mají tyto akce charitativní charakter jako třeba v roce 2016 velmi úspěšný Den dětí na hřišti TJ Hrabová nebo pohádka Jak pejsek s kočičkou myli podlahu, kdy celý výtěžek byl věnován hendikepovanému chlapci z Hrabové, či program na Den dětí pro Dětský domov v Hrabové. Děti se v pohádkách nejen pobaví, ale i poučí o zdravém životním stylu, výživě, hygieně, atd., stávají se součástí děje a krásně si s herci zaskotačí. Divadlo hraje i pohádky s trochu jinou tematikou jako je třeba vánoční pohádka O hvězdě Betlémské, která byla uvedena také v našem dřevěném kostelíku sv. Kateřiny.

Jako každé ochotnické divadlo se potýká s finančními problémy, proto herci velmi oceňují sponzorství obce Hrabová,  které umožnilo doplnit  finančně náročnou audiotechniku.

     Provoz ochotnického divadla není náročný jen finančně, ale i časově. Divadlu musí celý soubor věnovat všechen svůj volný čas, na představení si herci vyberou většinu dovolené, děti musí být uvolněny ze školy, je třeba součinnost rodičů. O prázdninách pak všichni tvoří kulisy, kostýmy, rekvizity. Jinak, než celým srdcem se tato činnost dělat nedá.

     Další aktivitou OS je provoz tanečního a pohybového studia Mata Hari, které sídlí na Šídlovci v budově KS. Zde se střídají všechny věkové skupiny 3 dny v týdnu od malých  i větších dětí, přes ženy různého věku až po seniorky. Cílem je nastartovat kladný vztah k pohybu u dětí, zlepšit kondici a zdraví dospělých, rehabilitovat různé zdravotní problémy, včetně bolesti zad nebo problémů s otěhotněním. K tomu také napomáhá výuka různých relaxačních technik. Taneční sálek je také využíván k divadelním zkouškám. Tanečnice pak svým vystoupením dělají radost na různých kulturních akcích- dnech dětí, seniorů, plesech, atp., vystupovaly např. i na Hasičském plese SDH Hrabová, soubor byl součástí programu Hravá Hrabová v roce 2017 a v  letošním roce účinkoval v programu Talent Hrabová a byl oceněn diplomem KPH. Největším úspěchem malých Mataharek jsou vítězné poháry v taneční soutěži Paforta v DK Akord, děvčata vyhrála i taneční soutěž pořádanou místní ZŠ. Lektorka Marcela Poláčková také docházela vyučovat i děti do Dětského domova v Hrabové  a individuálně se věnovala divadelní průpravě jedné talentované holčičce z tohoto zařízení, která se pak stala hvězdou představení. V minulém roce divadlo odehrálo poučnou pohádku  O zdravých zoubkách v naší ZŠ Hrabová. Tento projekt zdravotní pojišťovny shledaly tak zdařilým, že byl zvolen jako edukační program pro děti v celém MS kraji. Letos herci dětem z naší MŠ zahráli pohádku O chytré koblížce a velké řepě, ve které se zaměřili na bezpečnost a zdravou výživu. Na začátku jara uspořádal tento spolek pro hrabovské děti zdařilou akci Pohádkový les s velkou účastí dětí a jejich rodičů. S touto akcí pomohli i členové kulturní komise.

     OS MUDr. Marcely Poláčkové má tedy široký záběr, letos v Hrabové ještě chystá tradičního Mikuláše a poprvé v historii Hrabové - Živý betlém. Na příští rok je v plánu uspořádat Masopust, který se snad v dávné minulosti v Hrabové také konal. Spolek má  v úmyslu obnovit i další krásné tradice, jako je třeba Vítání jara a vynášení Moreny, stavění májky, oslavy první písemné zmínky o Hrabové v listopadu a další podobné akce. K některým se spolek chystá využít našeho nově vzniklého parku Hrabovjanka nebo stávající farmy Duběnka v Hrabové.

    Členové spolku jsou samozřejmě i milovníci zvířat a přírody, zabývají se tedy osvětou v rámci ochrany zvířat, jsou zapojeni do kastračního programu koček a sami se doma starají  o 12 kusů zachráněných zvířat.

     Manželé Poláčkovi se rovněž aktivně angažují v komunální politice obce. Jsou zakládajícími členy Klubu přátel Hrabové (KPH), kandidují v podzimních komunálních volbách 2018 na předních místech společné kandidátky se Starosty a nezávislými (STAN).

     K nácvikům na divadelní a taneční představením by manželé Poláčkovi uvítali mít k dispozici větší prostory a nezbytnou místnost na uskladnění kulis a kostýmů. Nejvíce ze všeho se samozřejmě těší na nový kulturní stánek v Hrabové, který má obec v investičním plánu a figuruje i ve volebním programu STAN – KPH v komunálních volbách 2018.

     Klub přátel Hrabové přeje svým váženým členům a milým kamarádům hodně zdraví, sil, entuziasmu a inspirace do jejich neocenitelné veřejné práce ve prospěch občanů Hrabové.

 

                                                                                               MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D.

                                                                                                            předseda KPH

1.7.2018    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma