Navigace: Vladimír Slavík > Oprava cesty k vodním nádržím Pilíky

Oprava cesty k vodním nádržím Pilíky

 

Byla  již dlouho státním podnikem DIAMO slibována  a uskutečnila se  letos v období  březen – květen.

První mé překvapení bylo, že se provedla bez stavebního  povolení. Přitom se jedná o veřejně přístupnou komunikaci na soukromém pozemku v blízkosti hlubokého průsakového kanálu a v blízkosti podzemního  potrubí se zemním  plynem.  Ale to  není můj problém.

Mým problémem je povrch této komunikace.  Je  opatřen hrubým kamenivem, které malá  kolečka mého  elektrického invalidního vozíku nezvládnou. Obávám se, že hrubý povrch působí potíže i chodcům, cyklistům, maminkám s kočárky  a určitě i  jezdcům na kolečkových bruslích.

 Spokojeni jsou pouze rybáři, kteří se svými auty toto cestu opět po této opravě rádi využívají. Ale ne všichni, někteří stále preferují trasu přes "mostek sirotek" od Mitrovic.

A jak hodnotí tento „revoluční čin“ státního podniku DIAMO orgány veřejné správy Hrabové? Prozatím se k této akci nevyjádřil ani místní stavební úřad pod vedením  paní Ing. Faicové, ani samospráva pod vedením starosty pana Igora Trávníčka.

Hlavním nedostatkem úseku cesty kolem průsakového kanálu je skutečnost, že nemá pevný základ. I po nyní provedené opravě bude opět brzy "tankodromem".

Velice jsem zvědav  na reakci členů komise pro výstavbu, dopravu a ekologii pod  vedením pana Ing. Skalského. Konkrétně na vyjádření Ing. Dvořáka, místního  odborníka na dopravu.

25. 5. 2022    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma