Navigace: Vladimír Slavík > Oprava lesní cesty v oblasti Pilíků

Oprava lesní cesty v oblasti Pilíků

 

Dnešní můj článek bude o opravě účelové komunikace, vedoucí od Pilíka č. 5 směrem k Mitrovicím. Majitelem této komunikace o délce cca 250 m je město Ostrava a správcem MOb Hrabová.  Cesta je již delší dobu v dezolátním stavu, ale nikomu to nevadí. Ani vlastníkovi, ani správci, ani občanům. Jsem asi jediným občanem Hrabové, kterému to vadí. Možná proto, že pamatuji časy, kdy tato lesní cesta byla v pořádku  a  sloužila občanům  Hrabové  v dopravním spojení s Novou Bělou.Třeba při návštěvě hospody  "U Mílky" na Mitrovicích.

Na současném havarijním stavu se „podepsala“ především motorová vozidla rybářů. Na tento  provoz není tato bývalá rybniční hráz uzpůsobena. Cestě by prospěla příslušná dopravní značka, zakazující jízdu motorovým vozidlům, ale správce této komunikace, MOb Hrabová, nepokládal za nutné ji tam umístit.

Velice  oceňuji iniciativu Ing. Jany Faicové, která se začala zajímat o možnost opravy.  Následoval  její dotaz na odbor životního prostředí magistrátu Města Ostravy o  způsobu  případné opravy. To proto, že tato  lesní cesta se nachází v oblasti biokoridoru územního systému ekologické stability krajiny  a při jakýchkoliv stavebních pracích  je nutno postupovat velmi obezřetně.

Z MMO OOŽP bylo na tuto žádost odpověděno 20. 7. 2021. Paní Ing. Šimková sdělila, že  při opravě lze použit pouze přírodní kamenivo, nesmí se používat kamenivo obalované, recyklát, struska apod. Nezbytné zemní práce nesmí poškodit kořenové systémy  a kmeny okolních  dřevin. Veškeré  práce musí být prováděny ručně bez použití těžké mechanizace.

Po stránce odborné nelze tomuto doporučení  nic vytknout. Po případné opravě zde vznikne  lesní stezka, určená chodcům a cyklistům.  Přepokládám, že zde  již nebude povolen provoz motorovým vozidlům.

Chybí jde však ještě jedna „maličkost“.  Zařadit tuto opravu do plánu oprav místních a účelových  komunikací.

Na závěr jedna poznámka:  Před cca třiceti lety  byla  opatřena hráz bývalých rybníků, vedoucí směrem k Nové Bělé, asfaltovým  povrchem.  Je to pokračování ul. Bělské západním směrem. Cesta prochází  registrovaným   Významným  krajinným prvkem  č. 36 "Na Rybnících".  Projel jsem po ní  nedávno, je stále v perfektním stavu  a asfaltový povrch nijak neublížil okolním dřevinám. Asi současný asfalt je agresivnější.

13. 9. 2021      V. S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma