Navigace: Vladimír Slavík > Oprava místní komunikace "K Pilíkům"

Oprava místní komunikace "K Pilíkům"

Rada městského obvodu Hrabová  na svém zasedání dne 1.7.2020 rozhodla o  zadání zakázky  pro firmu Skanska na opravu MK „K Pilíkům“ za 216 tis. Kč.

Tato komunikace začíná u ulice Poplužní, navazuje na ulici Bělskou, pak pokračuje směrem k Pilíkům a končí nedaleko Statku na  ulici Paskovské. Její celková délka je cca 1 300 m a  vede převážně po hrázích bývalých rybníků. 

Oprava  se  má provést  pokrytím povrchu této bývalé polní cesty asfaltovou vrstvou.

Přečetl jsem si pozorně v Registru smluv  dokumentaci k  uvedené zakázce  abych zjistil, který úsek této MK se bude v červenci 2020 opravovat. Po celé své délce? Nebo  pouze úsek mezi Poplužní a Bělskou? Nebo až k farmě Na Rozvodí?  Nepodařilo se mi to zjistit. Ve Smlouvě o dílo není tento důležitý údaj uveden! Jde o záměr nebo ledabylost příslušné úřednice?

Pak je tady ještě jedna problematická záležitost. Tato komunikace se opravovala nedávno!

Konkrétně v červnu 2017 a firmě Skanska bylo  tehdy zaplaceno 118 tis. Kč.  Šlo také o opravu  pomocí asfaltového recyklátu. To byla tato oprava tak nekvalitní? Který úsek se tehdy opravoval?  Opět tento důležitý údaj v Registru smluv chybí.  Bylo by zajímavé si přečíst  protokol o přejímce. Pokud takový vůbec  existuje.

Na hospodárnost u veřejných zakázek  pamatuje zákon o obcích. Proto se povinně zřizují kontrolní výbory, které mají mimo jiné své povinnost kontrolovat jejich účelnost.  Bohužel,  náš KV je v tomto směru málo výkonný.

Nechci být „puntičkářem“, ale musím položit našim radním ještě jednu otázku. Tato MK je v těsné blízkosti významného  krajinného  prvku „Rybníky“ a v určitých místech je  oboustranně lemována chráněnými dřevinami. Nebude  zdejší estetice a  také  těmto stromům škodit asfaltový povrch vozovky? Byla  tato úprava schválena příslušnými odborníky z útvaru   ochrany životního prostředí magistrátu?

Původně jsem měl v úmyslu adresovat tyto dotazy prostřednictvím pana tajemníka na paní Královou. Ale pak jsem  se rozhodl pro zveřejnění v Hrabovských novinách. Možná, že mnou popisované skutečnosti zaujmou i další občany. Ale příliš tomu nevěřím, vžyť je tolik zajímavějších témat! Třeba boj proti komárům. 

23.7.2020      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma