Navigace: Vladimír Slavík > Oprava můstku na ulici Ve Stromoví

Oprava můstku na ulici Ve Stromoví

Má druhá otázka, kterou  položím panu starostovi na páteční besedě, je tato: Proč  při nedávné opravě můstku na ulici Ve Stromoví nebyla použita levnější technologie?

Opět to má souvislost s šetřením obecních peněz, které budou potřebné pro připravované projekty, především pro školku a kulturní sál. O opravě tohoto můstku si myslím, že se nevyužily všechny možnosti pro levnější  řešení.  Částku 2,3 mil. Kč považuji za nepřiměřeně  vysokou.

 Co konkrétně vytýkám těm, kteří o této opravě rozhodovali?

1. Že nebyl zpracován aktuální technický posudek stavu tohoto můstku v době před vyhlášením výběrového řízení.  V poslední revizní zprávě z roku 2006 (!) revizní technik doporučoval opravu s použitím železobetonového prefabrikátu typu Beneš a odhadoval náklady na cca 200 tis. Kč.

2. V roce 2016 rozhodla rada, že oprava se provede poměrně neobvyklou a speciální  technologií s použitím ocelového tubusu s šikmými čelními náběhy. Tomuto řešení byly přizpůsobeno i  následné stavební povolení, které sloužilo jako základ při výběrovém řízení  pro tuto zakázku.

3. Do výběrového řízení, vzhledem ke speciálním požadavkům stavebního povolení,  se přihlásily  pouze dvě firmy. Vybrána byla ta levnější nabídka, ale přesto smluvní cena byla poměrně vysoká, a to 1,9 mil. Kč. Takže konečné náklady na opravu tohoto zcela nevýznamného propustku na okraji Hrabové  včetně nákladů na výkresovou dokumentaci byly  cca 2,3 mil. Kč.

Práce byla provedena kvalitně a v požadovaném termínu, místo propustku máme most, za jehož údržbu nezodpovídá  místní úřad, ale Ostravské komunikace, a.s.  Možná to byl hlavní důvod tak drahého řešení.  Aby některé naše úřednice měly méně práce. Ovšem ke škodě obecní pokladny. 

Nemohu si odpustit následující  závěrečnou poznámku: k čemu máme finanční a kontrolní výbor a  komisi VDE ? Také tato  by se měla zajímat o významné  akce z hlediska jejich stavebních, dopravních a ekologických parametrů a nečekat, jestli jim tento úkol bude přidělen „úřední cestou“.  

Neúčinné byly tentokrát i kritické připomínky některých členů kontrolního a finančního výboru. Především  pana Petany, který však nebyl  dostatečně podpořen ostatními. Zastupitelstvem nebyla přijata žádná opatření, aby se podobné případy již neopakovaly.

Možná, že  u této opravy bylo vše v naprostém pořádku a mé připomínky jsou zcela nepatřičné.  To se dozví účastníci páteční besedy z úst pana starosty. 

16. 1. 2018   V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma