Navigace: Vladimír Slavík > Oprava příčnice

Oprava příčnice

 

Příčnicí byla dříve v Hrabové nazývána  východní  hráz rybníků  Nový a Starý Hurt, Šajar, Nový a Starý Krašický a Bezděk. Začátek hráze byl u rybníka Pilík a konec u dnešní Poplužní ulice. Sloužila i jako polní cesta. Dnes má název „K Pilíkům“, její délka je 1200 m, z toho  400 m vede územím s označením  Významný  krajinný  prvek  „Na rybnících.“ Jedná se o úsek od ulice Bělská  po propustek přes Ščučí. Má stále původní povrch a původní vegetaci, která je tvořena lípami, duby, olšemi a břízami.  Její sjízdnost je obtížná, jsou zde výmoly a nerovnosti a po dešti bláto a louže.

V tomto roce se má místní komunikace „ K Pilíkům“ opravovat. Počítá se s nákladem  2, 5 mil. Kč a v některých místech bude tato MK opatřena veřejným osvětlením a  dešťovou kanalizací.

 Ing. Faicová požádala odbor ochrany přírody MMO o doporučení, jak opravit úsek, vedoucí přes Významný krajinný prvek.  Úkolu se ujala Ing. Zuzana Šenková z uvedeného odboru a její doporučení  jsou následující:

-Realizovat pouze místní opravu výmolů dosypáním kameniva tak, aby nedošlo k poškození  a přisypání pat kmenů stromů.

-K opravě použít výhradně přírodní kamenivo, nepoužívat kamenivo obalované asfaltem.

-Práce provádět ručně či s použitím drobné mechanizace.

-Skladovací plochy či zařízení staveniště umístit mimo území významného krajinného prvku.

-Doporučuje se ochránit po dobu opravy kmeny stromů ochranným bedněním a  vyvázáním spodních větví.

Účelem těchto doporučení je ochrana vegetace. 

 Uvedený úsek je součástí  oblíbené cyklistické trasy od Šídlovce k restauraci Ve Dvoře. Trasa je hojně využívána cyklisty a koloběžkáři také proto, že souběžná silnice Paskovská je přetížena auty a pro cyklisty nebezpečná.  Od restaurace Ve Dvoře je přípoj na cyklotrasu Ostrava – Frýdek Místek, vedoucí po pravém břehu Ostravice.

 Pro cyklistické trasy je ideálním povrchem asfalt.  Ale ten úřednice z magistrátu  z důvodu ochrany přírody na cca  400 m MK  „ K Pilíkům“  nedoporučuje. Přitom nedaleko je cyklistická trasa, s asfaltovým povrchem, dokonce o délce  1,5 km.  Míním tím pokračování MK Bělské směrem k Mitrovicím. Je rovněž v prostoru VKP a okolní vegetaci asfalt nevadí.

Poslal jsem paní Ing. Šenkové dotaz, zdali existují odborné studie o škodlivosti asfaltu ve vztahu k vegetaci. Napsal jsem také o významném rozmachu cyklistiky, o rostoucí oblíbenosti koloběžek a kolečkových bruslí.

Obdržel jsem obsáhlou odpověď o významu zákona č. 114/1992 Sb., o nezbytnosti  provzdušnění a vsaku srážkových vod v kořenovém prostoru stromů. Podle názoru  Ing. Šenkové stačí pro cyklisty v prostoru Hrabové jedna cyklostezka, a to již zmíněná meziměstská cyklostezka podél pravého břehu Ostravice.  Pokud jde o koloběžky a kolečkové brusle,  napsala mi, že existuje v  Ostravě  řada okruhů, speciálně určených pro in-line brusle či skateboardy.

A co na to  starosta a tajemník MOb Hrabová?  Oba v plném rozsahu respektují  doporučení  Ing. Šenkové. Je to  pohodlnější, než vyslovit nesouhlas s argumenty úřednice odboru ochrany přírody  MMO.  A mohli by? Určitě my mohli, a dokonce měli.  Ale proč by si komplikovali život?

23. 5. 2022     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma