Navigace: Vladimír Slavík > Opravy místních komunikací

Opravy místních komunikací

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Byla to akce, kterou občané Hrabové určitě uvítali. Opravy provedla firma MDS Ostrava s.r.o. V „Registru smluv“ se uvádí, že předmětem objednávky jsou „opravy výtluků, prasklin a nerovností místních komunikací asfaltovou směsí“.  Nejen se tím předchází větším a nákladnějším opravám, a možná i úrazům, ale je to i doklad toho, že místní veřejná správa dbá na plnění svých povinností.  A péče o místní komunikace je jedna z těch základních.

 Opravovalo se v první polovině května.  Nejprve se poškozená místa dle potřeby vyfrézovala do hloubky 5 až 10 cm, zarovnaly se okraje, a vzniklý prostor se zaplnil asfaltovou směsí. Po důkladném zhutnění se srovnal povrch opraveného místa s okolní vozovkou tak, aby zde nevznikly nepatřičné „hrboly“.  Tyto opravy byly provedeny velmi kvalitně.  Ocenil jsem i to, že dopravní provoz na opravovaných komunikacích byl omezován jen výjimečně.

Zajímal jsem se i o „administrativní“ část této akce.  Prvním veřejně přístupným dokumentem o chystaných opravách  bylo usnesení RMOb číslo 797 ze dne 17. 4. 2024, podle kterého rada rozhodla „o výběru nejvhodnější cenové nabídky na opravy výtluků, prasklin a nerovností asfaltovou směsí včetně přípravy, řezání, zálivky spár a vystavení objednávky dodavateli MDS Ostrava s.r.o. s termínem do 15. 5. 2024 dle předloženého materiálu“. V textu vyplývá, že proběhlo výběrové řízení, a zakázku získala výše uvedená firma. Technickou dokumentaci ani další náležitosti tohoto výběrového řízení se mi nepodařilo dohledat. Ani na webových stránkách městského obvodu, ani jinde.

Dalším dokumentem je objednávka, která byla zveřejněna v Registru smluv 14. 5. 2024.  U firmy MDS Ostrava s.r.o. se objednávají opravy výtluků, prasklin a nerovností asfaltovou směsí včetně přípravy, řezání a zálivky spár dle seznamu míst k opravám. Cena celkem 484 tis. Kč, lhůta plnění do 15. 5. 2024. V původní objednávce byl požadavek na opravu dvanácti míst. Po dalších jednáních se zhotovitelem byl počet  požadovaných oprav rozšířen na 21.

 Zajímalo mne, kdo tuto objednávku ve výši 484 tis. Kč za objednatele podepsal. Příslušná rubrika v Registru smluv (podepisující osoba) je však prázdná. Také jsem pátral po tom, kdo z úředníků MOb přebíral opravená místa, ale bezvýsledně.

Nejsem v těchto administrativních záležitostech odborníkem, a doufám, že mé pochybnosti o úplnosti a správnosti příslušné dokumentace jsou zbytečné. Ostatně, za tyto záležitosti  zodpovídají členové  RMOb,  příslušní úředníci ÚMOb,  a také finanční a kontrolní výbor zastupitelstva.

Sobota 25. května 2024      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma