Navigace: Vladimír Slavík > Opravy místních komunikací - doplněk

Opravy místních komunikací - doplněk

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Panu místostarostovi se nelíbila v mém včerejším článku věta „ V seznamu je deset vadných míst na různých místních komunikacích, která mají být opravena v květnu 2024 a dvě místa, která již byla opravena v roce 2023“. Vysvětlil mi, že letopočty u jednotlivých položek se nevztahují na rok odstranění závady, ale na rok zaevidování závady. Tuto problematickou větu proto tímto na žádost pana místostarosty Ing. Orkáče  vypouštím, a nahrazuji větou „ V původní objednávce byl požadavek na opravu dvanácti míst. Po dalších jednáních se zhotovitelem byl seznam požadovaných oprav rozšířen na 21“.

Další připomínky ke včerejšímu článku ze strany Ing. Orkáče, garanta za dopravu, nebyly. Při naší výměně názorů na problematiku oprav místních komunikací mne Ing. Orkáč upozornil na informace, zveřejňované v Nástěnce na webu Hrabova.info. Systém je dobře promyšlen, pod heslem „Pozemní komunikace:  Opravy, rekonstrukce, revize“ jsou zveřejňovány aktuální informace, mezi kterými byl i „Protokol o předání a převzetí stavby nebo objektu“, zveřejněn na Nástěnce Ing. Orkáče  dne 22. 5. 2024.  Je tam uvedeno a detailně popsáno 21 opravených míst jako podklad pro výpočet finančních nákladů.  Plocha opravených míst do hloubky 5 cm byla 205,185 m/2, plocha opravených míst do hloubky 10 cm byla 119,55 m/2, cena díla bez DPH činí 395 265,50 Kč.

Nemám žádný důvod znevažovat systém plánování oprav místních komunikací, který vymyslel a následně realizoval Ing. Orkáč. Je jedinečný, a zasluhuje uznání. Jen mi trochu vadí následující skutečnosti:  1) Proč web Hrabova.info není oficiálním informačním prostředkem RMOb Hrabová?   2) Proč úřednice ÚMOB, která má v pracovní náplni dopravu mne žádá, abych své dotazy a připomínky ve věci dopravy směřoval ne na ni, ale na Ing. Orkáče? To se mi nelíbí, povinnosti místní státní správy by neměl nahrazovat místostarosta.

Potěšila mne informace, že se připravuje druhá etapa oprav místních komunikací. Bohužel, není naděje, že do ní bude pojata i oprava MK K Pilíkům od ulice Bělské k průsakovému kanálu.  Vyžaduje totiž zpracování projektové dokumentace, která stále neexistuje.

Neděle 26. května 2024      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma