Navigace: Vladimír Slavík > Osamostatnění Hrabové

Osamostatnění Hrabové

 

Tento požadavek se čas od času objeví  i mezi občany Hrabové a veřejnost je o tom informována  i na stránkách Hrabovských listů.  Naposled v anketě  o budoucnosti Hrabové, ve které naznačuje zastupitel Bedřich Chlupatý blahodárný vliv „samostatné“ Hrabové na  její budoucnost a občan Milan Slíva vidí Hrabovou v roce 2040 jako „sebevědomou a samostatnou obec“.

Zastupitel  Milan Orkáč  v lednovém čísle Hrabovských listů doslovně napsal: „Osobně  bych  přivítal i kvalifikovanou diskusi nad možností odtržení Hrabové od Ostravy. Poloha Hrabové a průmyslové zóny k tomu přímo vybízí. To bychom v obci hospodařili s jinými prostředky a měli i jiné možnosti.“

Pokud je mi známo, nikdo z dalších zastupitelů a občanů neměl potřebu tyto návrhy podpořit. Čas od času má výhrady k těmto tendencím Honza Dvořák, který přitom vychází ze svých dlouholetých zkušeností komunálního politika. Jelikož  jde o názory dvou  zastupitelů, kteří reprezentují  určitou část občanů (míním tím pana Chlupatého a pana Orkáče), je  na místě se této záležitosti  věnovat podrobněji.

Uvedenou změnu lze uskutečnit prostřednictvím místního referenda, a to buď na návrh přípravného výboru nebo z rozhodnutí zastupitelstva.

V prvém případě přípravný výbor shromáždí (v případě Hrabové) podpisy 35% oprávněných voličů (asi 610 podpisů), kteří požadují  oddělení od Ostravy.

V druhém případě stačí k vyhlášení referenda souhlas zastupitelstva.

Pokud se tak stane, musí pro tuto změnu v následném referendu  hlasovat nadpoloviční většina oprávněných voličů. Těch je v Hrabové cca tři  tisíce, takže svůj souhlas by muselo vyslovit  nejméně  1 500 voličů. (Doufám, že jsem zákon č. 22/2004 Sb.  o místním referendu přečetl správně, když ne tak prosím čtenáře HN  o opravu nebo doplnění.)

Z uvedeného vyplývá, že vyhlášení samostatnosti Hrabové je málo pravděpodobné.  Ale možná, že se mýlím a některé politické subjekty zahrnou tento požadavek do svých volebních programů pro letošní podzimní volby do nového zastupitelstva.

Je zde ještě jeden problém, spojený s případnou samostatností. Máme v Hrabové dostatek schopných  občanů, kteří by byli ochotni kandidovat do zastupitelstva a kvalifikovaně rozhodovat mimo jiné záležitosti i o  obecní pokladně, ve které by bylo cca 100 mil. Kč? (Viz rozpočet Paskova).  Dovolím si o tom velice pochybovat. Současná realita je taková, že veřejnost se o komunální záležitostí příliš nezajímá, viz nízkou účast u voleb. Tomuto nezájmu pak odpovídá i složení zastupitelstva.  Snad se to časem zlepší.

17.5.2018    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma