Navigace: Vladimír Slavík > Oslavy 100 let od vzniku Československa

Oslavy 100 let od vzniku Československa

 

Sleduji  probíhající diskusi k tomuto tématu a s povděkem zaznamenávám, že si uvědomujeme určitý dluh k těm, kteří tehdy byli ochotni obětovat i svůj život za uskutečnění dlouholeté snahy Čechů  mít vlastní stát.  

V mnohých obcích po roce 1918 stavěli těmto hrdinům památníky a pomníky, v Hrabové se tak nestalo. Určité ocenění bylo učiněno tím, že některá jména některých padlých byla vepsána  do kovu zvonů našeho kostelíka.

 Ocenění všech  těchto občanů  bylo učiněno až v publikaci Historie obce Hrabová z roku 2017, kde na stránkách 433-447 jsou uvedena jména obětí  1. sv. války a také jména  hrabovských legionářů, kteří aktivně bojovali za vznik samostatné republiky.

Dnes je již příliš pozdě stavět pomníky a tesat tam jména padlých.

Velmi se mi zamlouvá návrh  zastupitele Jana Dvořáka. Tedy vysadit na příhodném místě  ve středu obce lípu a v  její  blízkosti  na lomovém kameni  umístit nápis: „ Vysazeno u příležitosti 100. výročí vzniku Československa na paměť obětem 1. světové války“.

Velice vnímám problém,  jak „oddělit“  ty, kteří zahynuli v uniformách c.k. armády od hrdinů, kteří bojovali v legiích. Tehdy si nikdo svůj osud nevybíral a všichni padlí si zaslouží naši úctu. Pokud jde o legionáře, poněkud větší, kterou může naše  generace projevit připomenutím  jejich osudů například v současných sdělovacích prostředcích.  Nebo také na  tabulkách názvů místních ulic a veřejných prostranství.

Jako patriot Hrabové i zde musím připomenout moudré  verše Viléma Závady v básni Hrabovským hrdinům:

Žili jsme všichni v jedné vsi, my viděli vás dospívati a v bujné chlapce v muže zráti, nepostřehli jsme ale hodiny, kdy dospěli jste v hrdiny.

Když udeřil den pohromy, Vy nejdřív sebe přemohli jste, pak v ohni zoceleni srdce čisté a v boje urkutné jste tvrdě šli a nepříteli rány dávali.

Vítězně zase oddechuje zem, jen srdce Vaše už tu nebije. Vy slavně vešli do historie, kde krví vepsali jste jméno své, jméno hrdinů z Hrabové.

My ptávali se, vzpomínajíce, kde Vaše kosti kryje zem, zda kámen vztyčen nad hrobem. Však Vaše krev nám v žilách kolotá, Vy jste náš život, naše svoboda.

9. 2. 2018   V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma