Navigace: Vladimír Slavík > Osobnost Jana Světlíka

Osobnost Jana Světlíka

 

Jako mnozí jiní i já sleduji úspěchy i neúspěchy tohoto ostravského  porevolučního podnikatele. Narodil se v roce 1958 v Jistebníku, vystudoval VŠB, po nástupu do praxe  ve VŽKG pracoval  v dělnické profesi jako kovář, později ve funkci technologa v „lahvárně“, kde se vyráběly tlakové láhve pro různé použití. Tento provoz stále existuje. Jeho výrobní haly jsou umístěny v blízkosti Dolní oblasti.

 Generálním ředitelem  "lahvárny"  je od roku  2003  Ing. Jan Světlík. „Lahvárna“  je renomovaným výrobcem tlakových láhví celoevropského významu a perspektivně se zaměřuje na nové vodíkové trendy, tedy i na očekávané změny v automobilové dopravě.

Jan Světlík je také znám jako mecenáš architektonických a jiných památek. Jeho zásluhou byla opravena stavba „zámečku“ ve Vítkovicích, kde je nyní umístěn archiv  Vítkovických železáren  a cenná obrazová sbírka. Prostory zámku jsou veřejně přístupné a  slouží pro různé kulturní akce. Možná bez  iniciativy Jana Světlíka by tento objekt skončil  v ruinách, tak  jako zámek v nedalekých Kunčicích. 

Jeho zásluhou také  vznikl světový unikát  " Dolní  Vítkovice". Je to hutnický skanzen  s vysokými pecemi, koksovnou a s dalšími technickými zařízeními. Je zde i  prostor pro kulturní účely „Gong“,  který vznikl přestavbou  bývalého plynojemu.  Na architektonické  koncepci  tohoto areálu se podílel významný  český architekt Josef  Pleskot.

Jan Světlík byl za tyto své  zásluhy odměněn titulem „Manažer roku 2012“ a ve stejném roce  prezidentskou medaili „ Za zásluhy“.

Dost mě proto překvapilo negativní hodnocení záměrů vizionáře  Jana Světlíka na vybudování „Vodíkového města“ na bývalé haldě v sousedství Šídlovce, a to některými občany Hrabové.

 Budoucí  eventuální výstavbě na  bývalé haldě se věnoval  hojně navštívený seminář, uskutečněný v minulých dnech v hale „Gong“. Podle vize Jana Světlíka  by tam mohl vzniknout areál se zónou pro bydlení, pro vědu a výzkum a pro využití volného času.  Na výstavbě by se  finančně měl podílet stát, kraj, město  Ostrava a EU.  Vědecká činnost a výzkumné aktivity by byly zaměřeny především na využití vodíku v dopravě.

Na FB Ostrava- Hrabová byly vzápětí zveřejněny následující komentáře:

Občan R.G. starší zpochybnil osobu Jana Světlíka tvrzením, že poslal do konkurzu několik firem a o práci údajně  pak  přišly stovky zaměstnacnů. A projevil obavy z toho, že tento problematický  podnikatel opět dostane dotace.

Občan R.G. mladší byl v negativním hodnocení Jana Světlíka ještě razantnější. Napsal: „Panu Světlíkovi může věřit jen blázen. Patří k největším bankrotářům v našem kraji“.

Občanu J.D. se nelíbí, že „když konečně na straně Šídlovce porostla halda vzrostlým lesem, tak se má vykácet a zastavět nějakými domy“.

Komentář HN: Osobně si pana Světlíka velmi vážím, a to především pro  jeho filantropii a schopnost realizovat své obecně prospěšné  vize.  Ne každý člověk je toho schopen. Bohužel  existují mnozí, kteří tyto hodnoty neuznávají a  pana Světlíka zcela  neodůvodněně   pomlouvají. Přitom si možná neuvědomují, že tyto pomluvy mohou končit i u soudu. Příkladě pan R.G.mladší by velmi obtížně u soudu dokazoval svá  tvrzení o Janu Světlikovi jakožto  "bankrotáři". Na uvedeném  FB si v tomto  případě velmi  nezodpověděně  a  velmi lehkomyslně  pouští svou "hubu na špacír". 

Panu J.D. touto cestou sděluji, že halda je ve vlastnictví pana Světlíka a pokud jeho záměry jsou v souladu s  platnou legislativou a s územním plánem, pak se uvedená vize může uskutečnit a halda se v nezbytné míře i přes nesouhlas pana J.D. odlesní a následně  zastaví „nějakými domy“.

Nepochybuji o tom, že  Jana Světlíka  za jeho zásluhy ocení dříve nebo později i příslušné orgány našeho kraje a města. Jsem velice zvědav na následné  komentáře jeho nynějších kritiků. Možná, že se za dřívější urážky této osobnosti  dodatečně omluví. 

7.9.2020     V.S.

   

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma