Navigace: Vladimír Slavík > Ostravská ODS

Ostravská ODS

 

Kdysi, po sametové revoluci,  byla ODS  významnou politickou  stranou. Pak postupně její popularita klesala.  A to nejen celostátně, ale i  v Ostravě.

V současné době reprezentuje ODS v městském zastupitelstvu  Ostravy pouhých  6 zastupitelů, kteří  jsou v tomto volebním období  koaličními partnery hnutí ANO.  Radními se stali i členové ODS  Vladimír Cigánek a  Michaela Roubíčková.

V minulých dnech si zvolila ostravská ODS nové vedení. Předsedou se stal  Jan Dohnal z městského obvodu Ostrava-Jih, místopředsedy jsou Miroslav Svozil, Igor Trávníček, Zdeněk Nytra a Radana Zapletalová.

Širší vedení ODS tvoří oblastní rada, do které byl zvolen i člen ODS Hrabová stavební podnikatel   Tomáš Crla.

Pokud jde o městské obvody, tak si ODS  zachovala svůj vliv ve Lhotce, v Petřkovicích a v Hrabové. V ostatních městských  obvodech   je počet  zastupitelů  ODS minimální.

V zastupitelstvu Hrabové reprezentují ODS starosta  Igor Trávníček, radní Jiří Dolejška a zastupitelé Kristina Ospalíková, Bohumil Rundt a Alica Strnišťová.

Není známo, jak početná je v Hrabové  členská základna této strany. Je  pouze známo, že v současné době je předsedou zdejší místní skupiny ODS pan Trávníček, místopředsedou Jiří Dolejšek a členové místní rady Kristina Ospalíková, Tomáš Crla a Alica Strnišťová.

Dále je znám jmenný seznam kandidátů  ODS pro komunální volby v roce 2018. Byli to Petr Benko (podnikatel), Vladimír Bešťák (OSVČ), Jiří Dolejška ( vedoucí servisu), Václav Fajfr (hudebník), Kateřina Farská ( OSVČ), Šárka  Grunerová (dělnice), Libor Lyčka ( OSVČ), Martin Machálek (OSVČ), Petr Novák (zámečník),  Radim Oborný (obchodní zástupce), Kristina Ospalíková (úřednice),  Bohumil Rundt (důchodce), Alica Strnišťová (ředitelka MŠ), Oldřich Švec (důchodce) a Igor Trávníček (starosta).

Tento seznam je velice zvláštní. Volič u volební urny předpokládá, že občané, uvedeni  na kandidátní listině, jsou po všech stránkách připraveni reprezentovat danou volební  stranu v samoprávných orgánech obce, především v zastupitelstvu.  Tedy že  k tomu mají všechny potřebné předpoklady a jsou veřejné činnosti ochotni věnovat i svůj volný čas. Volič  právem očekává, že se setká se jmény kandidátů buď přímo mezi zastupiteli nebo mezi členy  budoucích výborů nebo  komisí.

Ale neděje se tak. Z patnácti kandidátů ODS, zapsaných na volební listinu, není aktivní v místní komunální politice mimo uvedených 5 zastupitelů nikdo.  Světlou  výjimkou je Václav Fajfr, který občas komunikuje prostřednictvím FB Ostrava-Hrabová.  Ale se jmény Oborný, Farská, Švec, Bešťák atd. jsem se  doposud „ve veřejném prostoru“ Hrabové nesetkal. Nevím, jak  si to mám vysvětlit.

9.7.2020       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma