Navigace: Vladimír Slavík > Otázka na naše radní

Otázka na naše radní

 

Obecní rady si zřizují jako poradní orgány své odborné  komise.  Obvyklá je komise stavební, která je snad ve všech obcích, a je také v Hrabové.   Jejími členy jsou občané, kteří mají v daném oboru potřebné odborné znalosti. U nás je navíc stavební komise rozšířena o problematiku dopravní a ekologickou.

Marně pátrám po příčině, proč rada městského obvodu Hrabová nevyužívá tuto komisi při svém rozhodování o významnějších stavebních a dopravních záležitostech.

Konkrétně:  RMOb Hrabová rozhodla na svém zasedání 23.5. 2022 o zadání zakázky „Úprava pozemku parc. č. 2544/1“  zhotoviteli Konstruanto s.r.o. za cenu 213 800 Kč. V objednávce je uveden požadavek, aby pro úpravu bylo použito přírodní kamenivo.

Jde o účelovou komunikaci, vedoucí  k vodním nádržím Pilíky od západní strany, která je již nejméně 10 let v havarijním stavu.  Přes špatný technický stav je při návštěvě Pilíků  stále využívána  chodci, cyklisty a dokonce i motoristy – rybáři.

Pak je zde ještě jeden důležitý moment.  S Pilíky se perspektivně počítá jako s areálem pro relaxaci a volnočasové aktivity obyvatel  Hrabové.  Převažujícím dopravním prostředkem budou jízdní kola, koloběžky a kolečkové brusle.  Nikdo nepochybuje, že pro tyto je ve srovnání se štěrkem výhodnější asfalt.  Míním tím povrchovou vrstvu této účelové komunikace parc. č. 2544/1.

Otázka na naše radní: proč nebyla požádána  komise VDE o posouzení  této záležitostí? Proč nebyl vyžádán názor  na tuto záležitost velmi zkušeného  Ing. Rundta, odborně zdatných  členů komise p. Krejčíčka,  Ing. Dvořáka a Ing. Skalského?

8. 6. 2022     V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma