Navigace: Vladimír Slavík > Otazníky kolem opravy Dubraviovy ulice

Otazníky kolem opravy Dubraviovy ulice

 

O opravě této komunikace rozhodla RMOb dne 9.9. 2020 a usnesením č. 45/1046 uložila komisi pro výstavbu, dopravu a ekologii navrhnout řešení .

Komise pro výstavbu, dopravu a ekologii žádost RMOb projednala  dne 21.9. 2020 a navrhla provést opravu této komunikace  „vrstvou válcovaného recyklátu“.

RMOb se touto záležitostí opakovaně zabývala 31.3. 2021 a opět uložila komisi pro výstavbu, dopravu a ekologii projednat způsob  této opravy (viz usnesení  RMOb č. 62/1348).

Komise na svém zasedání  14.4. 2021 navrhla provést opravu  variantou č. 2 -  provizorní oprava asfaltovou směsí za tepla.  Zdůvodnění: Komise se domnívá, že tato varianta zajistí při vynaložení přijatelných nákladů vozovku s nejdelší životností a zároveň s bezprašnou povrchovou úpravou. S ohledem na zdejší dopravní zátěž se dá předpokládat, že byť je tato varianta tzv. provizorní,  při správném provedení vydrží mnohem déle než ostatní varianty (viz příloha č. 1 usnesení rady č. 62/1348).

RMOb nepřijala k tomuto stanovisku komise žádné usnesení.  Zakázku získala ve výběrovém řízení firma MDS Ostrava s.r.o.s nabídkovou cenou 1 474 542 Kč, t.j. 702 Kč/m/2

Ve Smlouvě o dílo je napsáno, že oprava se provede vrstvou drceného kameniva s následným prolitím asfalovou emulzí.

Ve stejné době se prováděla oprava povrchu části komunikace Bělská. Zakázku získala firma Jankostav. Zde byl použit asfaltobeton (podkladní vrstva  ACP16, horní vrstva  ALO 11) a cena za 1m/2 byla 587 Kč.

Spočítal jsem si, že při použití této technologie i u ul. Dubraviova  bychom ušetřili 241 500 Kč a vznikla by bezprašná  komunikace s životností nejméně 30 let.

Kdo navrhl technologii, která pak  byla uplatněna v zadávacích podmínkách?  Proč se nerespektovalo stanovisko komise pro výstavbu, dopravu a ekologii?

2. 8. 2022    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma