Navigace: Vladimír Slavík > Otevřený dopis Květoslavy Hrabovské starostovi

Otevřený dopis Květoslavy Hrabovské starostovi

 

Lídryně volebního subjektu Ostraváci, paní Ing. Květoslava Hrabovská, si u starosty stěžuje na redaktora Hrabovských listů, na Ing. Dvořáka. Vadí ji některé jeho věty v úvodníku Hrabovských listů  č. 9/2022. Vyvozuje z nich porušení nestrannosti redaktora, který se nepatřičně zapojuje do předvolební agitace v neprospěch některých kandidátů.

Čtenáři Hrabovských novin ví, že jsem dlouhodobým kritikem nynější koalice, zejména pana starosty. Viním je z nedostatečné aktivity při řešení různých aktuálních problémů, z nehospodárnosti a z mnoha dalších nectností. Ale v případě redaktora  Hrabovských listů  nemám  co vyčítat ani panu starostovi, ani radním.  Při jeho jmenování v roce 2020 postupovali zcela korektně. Žádný vážný důvod k nespokojenosti s jeho činností  jako  redaktora Hrabovských listů  (až na jednu výjimku)  jsem neměl ani v následujících letech.

Hrabovské listy jsou pro mne hlavním zdrojem informací o dění v naší  obci. Čtu je od roku 1992 a občas do nich i přispívám.  Staly se pro mne důležitým pojítkem mezi mnou jako občanem a  obcí, kde bydlím. Bohužel, po mnoha letech přestaly na počátku roku 2020 vycházet. Dlouho se hledal  nový redaktor, nakonec projevil ochotu vykonávat tuto funkci pan Ing. Dvořák, bývalý zastupitel a po jedno funkční období i místostarosta Hrabové. Hrabovské listy začaly opět vycházet v září 2020, a to dokonce jako měsíčník.

Nechci zde opakovaně uvádět mé výhrady k činnosti Ing. Dvořáka jako zastupitele a místostarosty. Bylo jich několik, a byly poměrně závažné, psal jsem o nich i v Hrabovských novinách.   Ale ve funkci redaktora Hrabovských listů se osvědčil. Opět jejich prostřednictvím jsou  občané Hrabové pravidelně informováni o všech zdejších důležitých událostech.

Panu Dvořákovi je mimo jiné vytýkáno, že nezveřejňuje v Hrabovských listech články opozičních zastupitelů. To není pravda, zná dokonale své povinnosti, vyplývající z tiskového zákona.  Ale žádný příspěvek nelze uveřejnit ihned, proces vytváření obsahu časopisu je časově náročný. Jeho chybou v těchto případech bylo, že o tom neinformoval  autory těchto příspěvků. Ale kdo není bez chyby, ať  po mne hodí kamenem, prohlásil již před mnoha a mnoha lety vzor všech křesťanů, Ježíš Nazaretský. 

Pochopitelně, nikdo není ideální. I v činnosti Ing. Dvořáka jako redaktora,  byly  dílčí chyby,  viz můj článek v Hrabovských novinách ze dne 5.4. 2022  s názvem „Pan šéfredaktor Dvořák je lhář“.  Ale jeho přednosti převažují nad občasným selháním. Každý člověk se ve svém počinání občas dopouští chyb. Někdo větších někdo menších.  Člověk není robot.

Pokud nadcházející volby vyhrají Hrabované a Ostraváci,  bude Ing. Dvořák s největší pravděpodobností funkce redaktora Hrabovských listů zbaven. Jsem velice zvědav na to, kdo ho nahradí. Ať se na mne paní Hrabovská zlobí nebo nezlobí, její kritika  Ing. Dvořáka je neobjektivní.  Myslím si, že si to dříve nebo později uvědomí.

10. 9. 2022   V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma