Navigace: Vladimír Slavík > Otevřený dopis panu starostovi

Otevřený dopis panu starostovi

 

Otevřeným dopisem se vyjadřuje také nesouhlas s postoji politiků a různých vedoucích činitelů. V dopise se snažíme  osloveného přesvědčit o nutnosti  řešení našeho požadavku. A to je můj dnešní případ.

S Igorem Trávníčkem jsem se poprvé osobně setkal  v červnu 2015, a to na setkání spolužáků, narozených v roce 1935. Tehdy byl ve funkci místostarosty, přijal pozvání organizátorů setkání a chvíli jsme spolu  diskutovali  o tehdejších problémech Hrabové. Bylo to srdečné a bezprostřední a od té doby si spolu tykáme.

Pak jsme si čas od času vyměňovali názory na některé místní události, a dospěl jsem k názoru, že současný starosta je slušný, čestný  a zodpovědný  člověk, který se snaží vykonávat svou funkci co nejlépe. Přitom to nemá vůbec na naši radnici  jednoduché.

Asi před měsícem  jsem poslal  panu starostovi dopis  tohoto znění :

Igore, dovoluji si poslat následující návrh:  Podle Statutu města Ostravy (viz čl. 36, bod 5) mají městské obvody právo udělovat „Cenu městského obvodu“.  Může to být uznání pro aktivní občany za jejich veřejnou činnost. Ne pro zastupitelé, pro ně je to povinnost,  a ještě k tomu jsou za to odměňováni.

Byla by to pěkná tradice, kdyby tato ocenění se udělovala na konci každého volebního období.  V úvahu přichází dvě verze: buď by se odměňoval jednotlivec nebo by byla odměňována tři místa.

Podle mého hodnocení v případě jednotlivce by to byl Martin Slepička za jeho publikační činnost a za práci v letopisecké komisi.

V případě tří cen by to byli:  Martin Slepička, manželé Poláčkovi (za jejich velmi prospěšné veřejné aktivity) a manželé Hromádkovi ( za propagační a dokumentační  činnost všech aktivit v Hrabové). Uvažoval jsem ještě o Petru Žižkovi, ale ten je za práci šéfredaktora HL placen.

Pochopitelně jde o mé subjektivní návrhy, skutečnost může být úplně jiná. Konkrétně by návrhy podala Rada a pak by to schválilo zastupitelstvo. Slavnostního předání cen by se zúčastnili významní občané, starosta a místostarosta. S patřičným pohoštěním.

Znám tě jako kreativního člověka, tak možná tě ten můj nápad zaujme.

Zdraví Vladimír S.

Bohužel, pan starosta tentokrát na tento můj dopis nereagoval. Nepokládal za potřebné můj dobře míněný návrh projednat v Radě, takže se nedostal ani na pořad  jednání  nedávného zastupitelstva. Nedočkal jsem se ani odpovědi (třeba se zdůvodněním, proč to nejde uskutečnit).

Ještě je možnost schválit návrhy na toto ocenění  na zastupitelstvu v září. Je to  reálné za předpokladu, že se k tomuto návrhu připojí i další občané. Svůj souhlas  s mým návrhem vyslovilo na včerejším zasedání  Klubu přátel Hrabové deset jeho členů a příznivců. Kdo se k nim připojí?

15.6.2018     V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma