Navigace: Vladimír Slavík > Pan šéfredaktor Dvořák je lhář

Pan šéfredaktor Dvořák je lhář

 

Po jeho nástupu do funkce šéfredaktora  Hrabovských listů v roce 2020 jsem ho v rámci svých možností podporoval. Chválil jsem ho, že zachoval dobrou úroveň Hrabovských listů a přeměnil občasník na měsíčník. Minulý měsíc jsem z těchto a dalších důvodů doporučil Redakční radě Hrabovských listů  přihlásit náš časopis do celostátní soutěže radničních periodik.

Ocenil jsem také jeho „odvahu“, že do březnových Hrabovských listů zařadil článek s kritikou vedení naší radnice pro jejich nezájem o současnost a budoucnost Pilíků. Článek měl název „Řešení problematiky Pilíků.“ Jeho autorem jsem byl já.

Poukázal jsem  v něm na to, že naši radní nereagovali na návrh komise VDE z 26. dubna 2021 ve věci zrušení průsakového kanálu, ze kterého je čerpána voda do  vodních nádrží. Kritika směřovala na starostu Trávníčka, místostarostku Kopitzovou, radního Dolejšku, Baluška  a radní Kelnarovou.

 Dále jsem v tomto článku kritizoval naše radní za to, že nevyžadovali splnění úkolů, uložených tehdejším OKD  v „Závazném stanovisku“ EIA  z května roku 2018. Radními byli v této době  Trávníček, Rundt, Balušek, Lyčka a Pospěch.

 Jak jsem se neoficiálně dozvěděl, byl šéfredaktor Dvořák  za  zveřejnění  tohoto článku  od některých radních tvrdě  kritizován.

Aby tento svůj prohřešek  napravil,  napsal do dubnových Hrabovských listů článek „Jak je to nyní doopravdy s Pilíky.“ Snažil se v něm dokázat, že kritika p. Slavíka radních  byla neoprávněná, a on ji „uvede na pravou míru.“ Ve svém textu se  však dopustil  nejméně pěti lživých tvrzení.  Nebyly to žádné nepodstatné omyly, ale záměrné  a účelové nepravdy.  

Pokud by měl někdo zájem, mohu důkazy o těchto lžích zaslat komukoliv  písemně.  Má adresa je vladslavik@seznam.cz.

Při psaní dnešního  článku jsem si vzpomněl na historku, která se kdysi vyprávěla o předním funkcionáři KSČ Vasilu Biĺakovi.  Prý měl ve výučním listu pánského krejčího napsáno „Nepouštět na saka.“ Pokládal bych za žádoucí  dopsat do diplomu pana Ing. Dvořáka poznámku „Nepouštět  k žádné zodpovědné práci.“

5. 4. 2022       V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma