Navigace: Vladimír Slavík > Paskovská ulice

Paskovská ulice

 

 O tuto dopravní komunikaci pečuje Správa silnic Moravskoslezského kraje.  Poslední výměna asfaltového povrchu byla provedena v roce 2014.  Vynechán byl pouze úsek v oblasti mostu přes odlehčovací kanál Ščučí. To proto, že se plánovalo s rekonstrukcí  tohoto mostu, která se dodnes neuskutečnila. Naštěstí  asfalt z roku 1990 je zde stále v dobrém stavu.

Paskovská ulice má dva úseky, severní a jižní. Rozhraním je křižovatka s Prodlouženou Mostní.  

Zajímá mne především  jižní úsek. Ve srovnání s úsekem severním je v horším stavu. V asfaltové vrstvě vznikají trhliny, které se postupně rozšiřují.  Je zde i několik nerovností v místech dřívějších oprav kanalizace nebo vodovodu. Konkrétně v oblasti ul. Bělské (budování kanalizační odbočky do Nové Bělé)  a v oblasti  mezi ul. Na Luhu a mostem přes odlehčovací kanál (opravy vodovodního řádu).

Zeptal  jsem se na příslušném místě, kdy se plánuje oprava povrchu jižní části Paskovské ulice. Odpověď pana Melichárka, vedoucího střediska Správy silnic  MS kraje, mne překvapila. Napsal mi, že špatný stav této vozovky je důsledkem špatného stavu vodovodního řádu nacházejícího se v silnici. Společnost OVaK je si  toho vědoma  a má připravený projekt na  opravu  vodovodu včetně  následné opravy povrchu silnice.

Neváhal jsem a  zaslal dotaz na společnost  OVaK ve věci termínu opravy  vodovodního potrubí, uloženého pod vozovkou Paskovské ulice.  Ing. Daniel Bula mi napsal, že stavba  je připravena  včetně projektové dokumentace a potřebných povolení. Časové údaje o realizaci budou známy v září 2022.

Podle těchto informací čeká občany, bydlící na jižním konci Hrabové, složité období.  Vodovodní potrubí je uloženo na  východním okraji Paskovské ulice v hloubce cca 1,5 m. Bude se výkopová zemina odvážet mimo staveniště nebo se dočasně uloží přímo na vozovce? Bude se potrubí měnit najednou, nebo po krátkých úsecích? Bude zachován průjezd po Paskovské ulici nebo  budou objízdné trasy po ul. K Pilíkům, Poplužní a Domovské?  

Na internetu jsem se dočetl i o možnostech bezvýkopových oprav. V určitých vzdálenostech se zřídí šachtice, ze kterých je do původního potrubí vtaženo  potrubí nové.  Metoda  Burstlining umožňuje  dokonce „bezvýkopově“ odstranit  i potrubí původní.  Možná, že mé obavy jsou zbytečné a s výměnou tohoto potrubí  nebudou problémy.

Po takto provedené opravě se povrch Paskovské ulice pokryje novým asfaltem, který bude sloužit zdejším motoristům i cyklistům  a také těm „přespolním“ mnoho dalších let.

 Celou akci je nutno dobře promyslet tak, aby proběhla bez větších komplikací.  Kdo se tímto problémem na naší radnici konkrétně zabývá? Pokud Hrabovské noviny čte (alespoň občas) pan starosta,  a bude na tento dotaz reagovat, rád jeho odpověď zveřejním

27. 7. 2022    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma