Navigace: Vladimír Slavík > Perspektiva lékařských zařízení v Hrabové

Perspektiva lékařských zařízení v Hrabové

 

 Jako všechny služby, i zdravotnictví prochází kontinuálním vývojem. Tento vývoj je pro provozovatele finančně i časově náročný a pokud obec  hodlá mít své zdravotnické služby na úrovni, měla by se na provozování  ordinací přiměřeným způsobem podílet.

 Současný stav v této oblasti v Hrabové je tristní. Podílí se na tom dlouhodobě nezájem zastupitelů obce. Skoro mě napadá otázka, co důležitějšího zastupitelé v posledních letech řešili, když obec se doposud o místní zdravotnická zařízení příliš nezajímala, nemá školku na potřebné úrovni, nemá kulturní dům.

Situace v personálním obsazení zdravotníky je problematická již dnes. Mladí lékaři odcházejí za lepšími podmínkami do zahraničí a nic  nesvědčí  tomu, že to v příštích letech  to bude optimističtější. Pokud se tedy obec s předstihem nebude této problematice věnovat, pak v příštích letech  pravděpodobně nastane jedna  z následujících variant:

  • Ordinovat bude lékař (ka) v důchodu (lepší varianta)
  • Ordinovat bude lékař (ka) cizí státní příslušnosti)
  • Ordinace nebude v Hrabové provozována.

Co musí obec zařídit, aby se ani jedna z výše uvedených variant nenaplnila? V první řadě musíme lékařům (praktický lékař a pediatr) zajistit důstojné pracovní podmínky. Současná ordinace praktického lékaře tyto podmínky v žádném případě nesplňuje.  Navštivte svého praktika a dáte mi jistě za pravdu.

     Nové zastupitelstvo bude muset připravit projekt nové ordinace praktika a pediatra, nejlépe v centru obce s dobrou dostupností pro maminky s kočárku a starší spoluobčany, s parkovištěm a v blízkosti zastávky hromadné dopravy. V optimálním případě by poblíž měla být i lékárna. Samozřejmostí  už dnes  jsou oddělené čekárny pro každou ambulanci.  Vybavení musí odpovídat modernímu standardu. 

     Důležitá je časová dostupnost lékařských a zdravotnických služeb pro klienty, tedy ordinační doba.  Již dnes se setkáváme s ordinacemi, které fungují  denně  pro klienty po dobu 12 hod., ve kterých   se střídají  dva lékaři.  Již brzy bude možnost  průběžné konzultace s  lékařem  prostřednictvím internetu, stejně jako automatický systém objednávání pacientů k lékaři.

Lékařům obec prostě musí pomáhat – finančně i materiálně, vč. služebního stabilizačního bytu nebo pozemku k výstavbě rodinného domku za zvýhodněnou cenu. To všechno bude obec stát nemalé prostředky a pracovní nasazení úředníků i zastupitelů. Jinak ovšem zdravotní péči dlouhodobě občanům v místě obce nezajistíme a příští zastupitelé budou čelit velké nespokojenosti spoluobčanů.

5. 2. 2018    Doktor G.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma