Navigace: Vladimír Slavík > Pěstování vína v Řepištích

Pěstování vína v Řepištích

 

Navazuji tímto na článek v Hrabovských novinách z 1.5. 2023 s názvem „Náš soused –  Obec Řepiště“.  V závěru jsem se zmínil o obecním znaku této obce, ve kterém je mimo řepy a raka i  hrozen vinné révy, a podivil se tomu. Že by se v Řepištích pěstovala  mimo řepy i vinná réva ?

Po vyjití tohoto článku mne informoval pan starosta Hrabové Milan Slíva, že tomu tak skutečně bylo.  Až do roku 1921 byla na jižních svazích Řepiště osada, která se jmenovala Vinohrad, a tam se opravdu pěstovalo víno.

Požádal jsem pak  o podrobnější informace pana starostu Řepišť  Rostislava Kožušníka.  Zaslal mi třistránkové pojednání o znaku Obce Řepiště, které napsal Radim Jež, český historik, zabývající se dějinami Slezska.

 Historik Radim Jež k tomu uvádí: „V roce 1800 založil hrabě Karel Eduard Wimpffen na pravobřežních svazích Ostravice osadu Vinohrad. Záhy nato si představitel této nevelké lokality jako poukaz své „suverenity“ nechal zhotovit vlastní pečetidlo. Je na něm jedna hlava vinné révy se šesti hrozny. Pečetidlo je opatřeno  nápisem : OBECZ  WINOHRADSKA  s letopočtem 1803.

V roce 1850 se Vinohrady staly součástí politické obce Řepiště a uvedené  pečetidlo se přestalo používat.

Obecní pečetidla se hojně používala v 18. a 19. století  při ověřování hodnověrnosti různých dokumentů. Byly to kovové válečky, které měly na přední straně do mosazi vyrytý obrazec, charakterizující danou obec.  V dalším období tato pečetidla nahradila razítka.

Obec Vinohrady byla v místech, kde je dnes  odval bývalého Dolu Paskov. Ale o tom podstatném  nejsou žádné informace.  Dařilo se vínu v této lokalitě? Když ano, tak proč se nepěstovalo i v dalších letech? Možná, že odpovědi na tyto otázky leží v dosud neprobádaných archivních materiálech ve Frýdku Místku nebo v Zemském archivu v Opavě.

3. 5. 2023    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma