Navigace: Vladimír Slavík > Pilíky jako "úložiště"?

Pilíky jako "úložiště"?

 V posledních Hrabovských listech je na str. 3 informace paní místostarostky Vladislavy Kopitzové o výsledcích jednání se zástupcem s.p. DIAMO Odra ing. Petrem Křížem, které se uskutečnilo v červenci 2021. Jednalo se o zřízení stezky  kolem bývalé vodní nádrže Pilík 3  a nynějších nádrží  Pilík 4 a 5 na pozemcích s.p. DIAMO.

 Ing. Kříž sdělil, že je tomu nakloněn „ale vše se odvíjí od toho, zda Český báňský úřad nevede Pilík 4 a 5 jako úložiště. V případě, že tomu tak je, nemohou se občané po této stezce pohybovat“.

Tato poznámka pana Ing. Kříže svědčí o tom, že  si vůbec neprostudoval materiály EIA, kód č. OV9187, které podrobně pojednávají o budoucím užití  území, dříve  využívaných pro potřeby úpravny uhlí  bývalého Dolu Paskov, a to včetně vodních nádrží Pilíky.

Dokumentaci  pro tuto EIA zpracoval v únoru 2018 RNDr. Milan Macháček, posudek dokumentace vypracoval v květnu 2018 Ing. Luboš Štencl, veřejné projednávání se uskutečnilo v květnu 2018 a „Závěrečné stanovisko“   vydalo MŽP  5. 5. 2018.

 O tom, že by Pilíky č, 4,5 měly  v budoucnu sloužit jako  „úložiště“   není v  uvedené dokumentaci vůbec žádná zmínka!

MOb Hrabová ve svém stanovisku  z října 2017  požadoval, „aby byla zachována funkčnost vodních nádrží Pilík 4 a 5“ a tomuto požadavku bylo vyhověno.

Obvodní  báňský úřad v Ostravě   se ve svém stanovisku z ledna 2018 omezil na upozornění, že v dokumentaci  používaný pojem „výpěrky“ není správný název pro hlušinu, ale pouze lidový název pro těžební odpad.  Žádné další připomínky k Pilíkům nebyly ze strany tohoto   úřadu vzneseny.

Je také možné, že Ing. Kříž je o stanovisku Obvodního báňského úřadu k dalšímu využití Pilíků   informován  a snaží se tímto způsobem problém  vybudování požadované stezky pouze  odsunout.

Celkem  se mu to daří, od této porady  z paní místostarostkou  již uplynuly téměř 2 měsíce, a nic se neděje. Čeká se na  stanovisko Obvodního báňského úřadu. Co by se asi mělo do těchto vodních nádrží „ukládat“?  Vždyť  Důl Paskov  včetně úpravny uhlí  již 3 roky neexistují.  Kromě toho by "úložiště" čehokoliv   bylo v rozporu s platným Územním plánem města Ostravy.

10.9.2021       V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma