Navigace: Vladimír Slavík > Pilíky ještě zachráněné nejsou

Pilíky ještě zachráněné nejsou

 

Tímto článkem na Hrabova.info informoval Honza Dvořák veřejnost o poslední události ve věci Pilíků. Tedy že vlastnictví těchto nádrží přešlo z OKD na společnost Správa pohledávek OKD. Stalo se tak 26.4.2018. Současně s Pilíky byly převedeny na nového vlastníka  všechny pozemky  OKD v sousedních obcích.  Čím byla tato právní „transakce“ motivována, to se můžeme pouze dohadovat, ale určitě to může mít v budoucnu velký význam v dalším využívání  těchto  pozemků. Takže je zcela na místě se o to zajímat. Doufám, že tak činí i příslušní pracovníci a úřednice našeho MOb.

Naším zájmem je, aby tato historická  část Hrabové sloužila i budoucím generacím, a to víceméně jako oddychová zóna. Není příliš podstatné, zdali tam bude vodní plocha nebo les. Obě řešení mají své výhody. Pokud jde o vodní plochu, naplní se nostalgické  představy současníků o životním prostředí naších předků. Také les má své ekologické a jiné přednosti.

V žádném případě nesmíme připustit, aby zde vznikly stavby s komerčním využitím. Pro tyto účely bylo z hlediska Hrabové obětováno v minulosti již mnoho, konkrétně pozemky v průmyslové zóně Tajga a v průmyslové a obchodní  zóně  v okolí Krmelínské ulice.

Přiznám se (na rozdíl od Honzy Dvořáka), že mám velkou důvěru ve význam územního plánování. Možná proto, že jsem si dal tu práci a seznámil se podrobně s příslušnou legislativou.

Konkrétně: Podle platného  územního plánu je v této oblast možná buď vodní plocha nebo les. Vše ostatní  (výstavba průmyslových a jiných objektů) není možná, protože by  nebylo  vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení.

Představa, že se změní nynější územní plán je málo pravděpodobná. Muselo by s tím souhlasit zastupitelstvo SMO, a vůbec si neumím představit, že by se tak stalo přes odpor zastupitelstva MOb Hrabová. Vždyť by se tohoto problému ihned velmi ochotně ujaly různé ekologické organizace, tisk, televize a troufám si tvrdit, že by se tento případ řešil nejenom v příslušných orgánech města, kraje, ale možná  i v Poslanecké sněmovně.  

Vidím problém Pilíků spíše v tom, že  přeměna dřívějších odkalovacích nádrží na nové využití probíhá nepromyšleně a velmi pomalu.

Nepromyšleně  proto, že stále  není řešena budoucí přístupová komunikace do těchto prostor. Přitom to bude investice za mnoho milionů korun. Kdo to bude platit?

Velmi pomalu proto, že probíhající EIA skončila veřejným slyšením  dne 22. února 2018, které se uskutečnilo v kině Panorama v Paskově, a doposud nebyl zveřejněn ani zápis z tohoto jednání! Další kroky, stanovení podmínek závazného stanoviska, jsou v nedohlednu.

Při nedávné návštěvě Pilíků jsem zjistil, že stále funguje čerpačka č.3 a nehrozí nebezpečí jejich „vyschnutí“. Pouze se výrazně zhoršil stav přístupových  komunikací. A to jak  ze strany od Paskovské ulice tak ze strany od Mitrovic.

18.5.2018    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma