Navigace: Vladimír Slavík > Plánované a skutečné výdaje v roce 2023 (2)

Plánované a skutečné výdaje v roce 2023 (2)

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Ve včerejším článku jsem poukazoval na to, že se v roce neopravily některé místní komunikace, i když peníze na to byly.  Ten dnešní pojedná o dalším případu nepřesného plánování.

V rozpočtu na rok 2023 bylo určeno na ochranu životního prostředí v položce běžných výdajů 6 518 tis. Kč, realizovaly se však akce pouze za 3 238 tis. Kč.  Téměř polovina těchto prostředků zůstala nevyužita. A mohla být velmi účelně investována do zeleně, konkrétně do  výsadby nových stromů.

 Vzorem nám mohou být naši předci. Aleje stromů na hrázích bývalých rybníků Nový Hurt, Starý Hurt a Šajer byly průběžně obnovovány, naposled v letech 1920 – 1930, a to z praktických důvodů. Stromy vytvářely v parných letních měsících stín a chládek, plnily funkci „větrolamů“, byly domovem pro ptáky a užitečný hmyz. A také patřily odedávna k této krajině. Stromy zde zůstaly i v době, kdy se  tyto hráze začaly plnit funkci místních komunikací.

Nechce se tomu věřit, ale od té doby nebyl vysazen v uvedených místech ani jediný strom! Jsou zde pouze neužitečné náletové dřeviny a mezery po stromech, které byly z různých důvodů vykáceny.

Oficiální zdůvodnění tohoto stavu jsou vysoké náklady na výsadbu nových stromů. Ano, jsou vysoké, ale nezbytné.

Náklady na výsadbu jednoho stromu včetně podpěrné konstrukce činí cca 10 tis. Kč. Je to málo, nebo hodně? V některých případech není důležitá výše nákladů, ale jejich účel.

Bylo by pro současný rozpočet Hrabové neúnosné zaplatit ročně za výsadbu nových stromů na těchto bývalých hrázích cca 300 tis. Kč?  Peníze na to jsou, chybí pouze skutečný zájem o kvalitní životní prostředí.

Čtvrtek 23. května 2024     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma