Navigace: Vladimír Slavík > Plánované a skutečné výdaje v roce 2023 (1)

Plánované a skutečné výdaje v roce 2023 (1)

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Obce plánují své příjmy a výdaje každoročně formou rozpočtu, skutečné plnění je hodnoceno v následujícím roce v Závěrečném účtu. Je žádoucí, aby  plánování rozpočtovaných  výdajů se provádělo velmi pečlivě. Případné finanční přebytky se zhodnocují na k tomu určených bankovních účtech.

 V Hrabové však tyto zásady nejsou dodržovány, některé výdaje obecního rozpočtu se plánují velmi nepřesně.

V dnešním článku bude pojednáno o běžných výdajích dle odvětvového třídění 22 - Doprava.

 V této položce jsou zahrnuty především náklady na údržbu a opravy místních komunikací včetně chodníků. Rozpočet byl určen na 4 413 tis. Kč, vyčerpáno bylo pouze  2 296 tis. Kč Nevyužito zůstalo 1 417 tis. Kč. Přitom je ve špatném stavu chodník, vedoucí od sklenářství Kohoutek ke kruhovému objezdu a místní komunikace U Řeky.

Jak si to mám vysvětlit? Proč tento chodník a tato místní komunikace nebyly opraveny? Těch „uspořených“ 1 417 tis. Kč by na tyto opravy stačily.

 Hlavní problém vidím v tom, že není určena konkrétní zodpovědnost za plánování těchto oprav. Má ji příslušný referent úřadu nebo „garant“ za dopravu Ing. Orkáč?

Středa 22. května 2024     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma