Navigace: Vladimír Slavík > Plní obecní časopisy své poslání?

Plní obecní časopisy své poslání?

Jsou vydávány  téměř ve všech obcích.  Obsahují zprávy o činnosti samosprávných orgánů, různé informace o akcích místních  spolků a organizací,  příspěvky čtenářů na aktuální témata, připomenutí   významných  občanů  a událostí a také prostor pro inzeráty, různá sdělení a oznámení.  Některé  časopisy mají i společenskou rubriku pro  jubilanty, pro vzpomínku na zemřelé a pro připomenutí dalších  významných rodinných  událostí.

 Tyto časopisy se  distribují  zdarma  do každé domácnosti.  Šéfredaktor je obvykle vybírán prostřednictvím výběrového řízení, požadují se odborné předpoklady, znalost příslušné legislativy, bezúhonnost, znalost místních poměrů.  Většinou  se zřizuje  i redakční rada, která má dbát na potřebnou úroveň  periodika. Mají v ní působit jak zastupitelé tak  občané, kteří mají  nejen veřejnou autoritu, ale i příslušné vzdělání  humanitního směru.

V novelizovaném tiskovém zákoně se věnuje  radničním periodikům  zvláštní pozornost. Aby nesloužily k jednostranné propagaci  vládnoucí koalice, je povinností vydavatele zveřejňovat příspěvky i opozičních zastupitelů.

Většinou se tak děje a uvedu některé příklady.

V novinách Ostravská radnice často publikují opoziční  zastupitelé  JUDr. Josef Babka (KSČM),  Mgr. Václav Kubín (SPD) ) a  JUDr.  Lukáš Semerák (Ostravak).  Jejich příspěvky jsou zaměřovány na některé sporné záležitosti  z oblasti výstavby města, dopravy, a také na problematiku  místních dolů a hutí a dokonce i  na stavbu  kanálu  Dunaj – Odra – Labe.

Ve Starobělském  zpravodaji se v poslední době diskutuje o nedávno postaveném altánu v blízkosti kostela. Někteří občané kritizují její  nevhodné umístění, provedení a hlavně vysokou  cenu.  Zdejší opoziční zastupitelé  však této příležitosti ke kritice koalice nevyužili.

Ve zpravodaji  městského  obvodu Ostrava – Jih  je pro názory opozičních zastupitelů určena rubrika „Názory“.  Často tam publikuje Mgr. Lucie Foldynová (KSČM), Jan Gara (KSČM), Bc. Pavlína Nováčková (Piráti) a Bc. Eliška Ulehlová (Lečo).  Seznamují  občany tohoto největšího městského obvodu se svými názory  na  aktuální záležitosti

 Pravidelně čtu časopis Města Štramberku - Štramberské novinky.  Je velice zajímavý jak svým obsahem tak i formou.  Není bez zajímavosti, že o jeho založení se kdysi dávno zasloužil náš nynější tajemník Ing. Socha.  I zde mají opoziční zastupitelé svou rubriku. Publikují v ní představitelé  volebního subjektu ZPŠ – Nezávislí, a to Mgr. Dušan Krejčíř a Ing. David Plandor.

A  Jak jsou na tom Hrabovské listy? Má zdejší opozice pro své názory dostatečný prostor?  Domnívám se, že ano.  V roli opozičních zastupitelů je nyní  Ing. Radomír Orkáč, Ing. Jiří Skalský a pan Milan Slíva, čelní představitelé volebního subjektu Hrabované – SNK.  Podle novelizovaného tiskového zákona mají  „nárok“ na přiměřený prostor pro zveřejňování svých názorů a stanovisek, konkrétně na 33 % z plochy, vymezené pro názory zastupitelů. Tohoto práva doposud využil pouze Ing. Jiří Skalský svými příspěvky v únorovém a dubnovém čísle Hrabovských listů, Ing. Orkáč a pan Slíva nikoliv.

18. 7. 2021     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma