Navigace: Vladimír Slavík > Podaří se vrátit řeku a břehy občanům?

Podaří se vrátit řeku a břehy občanům?

Článek s tímto názvem byl zveřejněn v Hrabovských listech  v červenci 2001. Jméno autora není uvedeno.   Píše se v něm o plánech, které tehdy byly s řekou Ostravicí.  Ve  vedení Hrabové působili ve volebním období  1998 – 2002 starosta  Ing. Rundt, místostarosta Ing. Zych, radní Ing. Svoboda, Balušek, Lyčka.

 Řece Ostravici byla v této době  věnována zvýšená pozornost.  Po mnoha letech se výrazně  zlepšila čistota vody a  začalo se s likvidací struskové haldy Vítkovických železáren. Tehdejší plány po ukončení likvidace odvalu  byly následující:

Levý břeh od potrubní lávky po ulici Mostní:

-přestavba potrubní lávky na lávku pro pěší

-propojení cyklostezek Nová Bělá – Vratimov přes Hrabovou

-okolí  potrubní lávky upravit na rekreační plochu pro koupání s oblázkovou pláži

-plochu po odvalu VŽ navrhnout k rekultivaci na les

Poznámka HN:  Na tzv. potrubní  lávce je  kyslíkovod, vedoucí  z kyslíkárny tehdejší  NH  do nové továrny na buničinu v Paskově. Kyslík se zde používal k bělení celulosy. Lávku bylo možno upravit pro pěší a pro cyklisty.

Oba břehy Ostravice od mostu na ul. Mostní  k lávce „Šídlovec“:

-úprava řečiště a břehu pod jezem pro  koupání

-úprava odstavné plochy pro automobily

-návrh pobřežní cyklistické stezky v trase Mostní – lávka Šídlovec¨

- návrh přístupů k řece

-návrh ozelenění ploch mezi pobřežní hrázi a ulici Frýdeckou, v předpolí  lávky Šídlovec úprava parková s lavičkami

-zvážit, jak naložit s tělesem vlečky a s mostem nad ulicí Mostní.

Poznámka HN:  Lávka přes Ostravici u Šídlovce byla postavena v šedesátých letech minulého století a sloužila  především  zaměstnancům tehdejší NHKG. Mnoho jich bydlelo na Šídlovci a na sídlištích v Hrabůvce a používali v letních měsících jízdní kola. Lávka významně usnadňovala  dopravní spojení s NHKG.

Ve stejném čísle  Hrabovských listů  je informace, že Rada vybrala architektonický ateliér DUPLEX s.r. o,  na zpracování studie „Revitalizace Ostravice na katastru Hrabové.“ V dalších číslech HL již není žádná informace o této studii. Možná, že je  ještě stále uložena  v archivu MOb.

 Komentář HN: Z uvedených plánů byla realizována  lávka pro pěší a cyklisty s využitím potrubního mostu, byl odstraněn  železniční násep kolem Ostravice, most nad ul. Mostní a  provedena rekultivace plochy po bývalé haldě. Vhodně byl upraven terén pod Vratimovským mostem. Velmi využívaná je cyklostezka  Ostrava – Beskydy  na  pravém břehu  Ostravice.

Ostatní plány  na „navrácení řeky a břehů Ostravice občanům“ se  prozatím nepodařilo realizovat. Možná se tak stane ve volebním období 2022 – 2026.

19. 4. 2022      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem