Navigace: Vladimír Slavík > Poznámky k Strategii rozvoje MOb Hrabová - Hrabová 2040

Poznámky k Strategii rozvoje MOb Hrabová - Hrabová 2040

Autorem následujícího textu je MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D., předseda klubu přátel Hrabové.

Doporučuji podívat se pozorně kolem sebe a se zájmem pozorovat, jak se politické strany a hnutí tradičně probouzejí z dlouhodobé letargie v souvislosti s blížícími se komunálními volbami. Někteří aktualizují nesplněné volební programy s velkorysými předvolebními sliby a spoléhají na věrnost a „setrvačnost“ svých voličů. Jiné strany se neobtěžují předložit voličům jakýkoliv volební program.

Něčeho nového jsme se ale v těchto dnech dočkali. Byl zveřejněn pracovní dokument  Strategie rozvoje městského obvodu Hrabová – Hrabová 2040 p. Ing. Vavrečky. Jedná se o práci profesionální, zhotovenou kompetentně a s dobrou stylistickou i věcnou úrovní, Nabízí 36 možností různých projektů, investic a rekonstrukcí v našem městském obvodu, upozorňuje na problémy a legislativní překážky u jednotlivých realizací. Budete se mnou souhlasit, že se jedná o impozantní vizi, která by Hrabovou v případě realizace dostala na mnohem vyšší kvalitativní úroveň oproti současnosti.

Tím ovšem končí legrace. V závěru totiž se dozvíme, že za naplňování strategie MOb  Hrabová se bude vedle členů rady MOb tvořících „řídící skupinu“ podílet i „kontrolní a iniciační skupina“  - bude se scházet 1 ročně (?!) a po komunálních volbách se může personálně změnit max. o ¼ členů! Zastupitelé si navíc odhlasovali, že se budou pracovně scházet jen jednou za kvartál (?!), což je nejdelší termín, který ještě připouští zákon.

Nikde zmínka o zodpovědnosti za investiční liknavost, průšvihy z minulého volebního období, (nucená výměna starosty, defraudace úřednice, předražená rekonstrukce mostku aj.) a navíc podivuhodný návrh na „zabetonování“  současných funkcionářů ve funkcích před volbami.

V Hrabové se tradičně politické dění vrací od nereálných slibů do starých kolejí. V posledních letech se investiční a stavební činnost redukovala na nezbytné i zbytné opravy a údržbu (komunikace, bytový fond, školka, škola, knihovna, předražený mostek a radnice), obec nerealizovala větší stavbu. Umíme a chceme využívat dotace poskytované městem v rámci investiční činnosti jednotlivých obvodů? Hrabované  nadále nemají k dispozici  kulturní dům ani sportovní halu, maminkami toužebně očekávaná nová školka je dosud ve fázi schváleného projektu, navíc bude umístěna mimo sídliště Šídlovec. Je katastrofálně předimenzována nákladní doprava Paskovskou  ulicí. S chřipkou se tísníme v miniaturních čekárnách u lékaře. Ve většině lokalit chybí kabelová televize a vysokorychlostní internet, přetrvávají problémy s parkováním na Šídlovci, některé zastávky hromadné dopravy stále nemají zastřešení. Podniky z průmyslové zóny nás dusí hlavně v noci smrdutými exhalacemi. Evengreenem  zůstává chybějící kanalizace v jižní části obce, která měla být dokončena v roce 2016. Zeptal se někdo z magistrátu na názor našich sousedů, kteří si musí dodnes objednávat pravidelné vyvážení septiků? Na druhou stranu – právě se dokončuje rekonstrukce dalších „nezbytných“ kanceláří na MOb…

Závěrem si dovolím voličům položit dvě otázky:

1. domníváte se, že současní zastupitelé, členové navrhované „řídící skupiny“  a „kontrolní a iniciační skupiny“ (která se podle návrhu výrazněji neobmění ani po volbách) jsou zárukou, že se dosavadní mnohaletá  investiční nečinnost změní a že se v Hrabové konečně začne stavět, případně se opravdu něco užitečného postaví a odevzdá do užívání veřejnosti?

2. kdo zodpovídá za to, že se prakticky nic ze zmíněných 36 bodů Strategie zatím nerealizovalo? Navrhovaná strategie  totiž minulost nereflektuje.

Volič je v období voleb pán. KPH navrhuje namísto vzdušných zámků soustředit se na 2 – 3 páteřní stavby v příštím volebním období a pod kontrolou veřejnosti je dokončit nebo alespoň zahájit jejich realizaci. Náš volební program stojí nohama na zemi , populisticky neslibuje, stojí za přečtení. Je sestaven převážně z vašich přání , připomínek a návrhů, které jste nám laskavě adresovali a které považujeme za realizovatelné i bez sci-fi vize do roku 2040.

23. 7. 2018        

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma