Navigace: Vladimír Slavík > Právo na informace

Právo na informace

 

 Součástí  našeho ústavního pořádku je i Listina základních práv a svobod. V ní je v  čl. č. 17, odst. 5 uvedeno,  že orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti.

Položil jsem si otázku, jak plní tuto svou povinnost územní samospráva v Hrabové.

Pokud jde o informace  ze zasedání zastupitelstva, tak jsem spokojen. Zápisy jsou  zveřejňovány bez většího zpoždění a  jsou velmi podrobné.

Dalším významným orgánem je finanční a kontrolní výbor. Zápisy, případně usnesení se zveřejňují na webových stránkách obce, což je pro  běžného občana dostačující.  V případě potřeby je možné jednotlivé členy výborů požádat o detailní vysvětlení a žádostem je vždy vyhověno.

Rozdílnou úroveň v informování občanů o své činnosti  poskytují komise. Máme jich celkem 7. Příkladná je komise stavební, dopravní a ekologická. Schází se poměrně často a zápisy jsou velmi podrobné. Horší jsou na tom ty ostatní komise  a úplně nejhorší je na tom komise povodňová. Ta se neschází vůbec a nemůže proto občany o své činnosti informovat.   

Zajímavá je u nás situace s uplatňováním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dotazy občanů jsou vyřizovány velmi rychle.  A je jich mnoho! Letos již 38, a to je teprve srpen. Jejich obsah je k dispozici na webových stránkách obce. Také občas této zákonné možnosti využívám, a ne vždy jsem spokojen s kvalitou odpovědí. Zcela nespokojen jsem s odpovědí  pana tajemníka u mého dotazu č. 38 ve věci oprav místní komunikace „K Pilíkům“.

A nyní několik slov k místnímu rozhlasu a místnímu časopisu. Nejsou ze zákona povinné, ale mají  svůj význam. Ne každý má doma internet a obzvlášť pro starší občany byl  rozhlas a časopis významným pojítkem s okolním světem. Bohužel, ani rozhlas ani časopis již v Hrabové po delší dobu nefungují..

Obávám se, že příčiny této krize jsou velmi hluboké a nejedná se pouze o selhání  několika osob ve vedení obce. Zdá se ale, že občanům Hrabové  tyto výpadky v informování příliš nevadí, soudím tak podle obsahu diskusí na sociálních sítích. Nikdo hlasitě a radikálně nepožaduje nápravu!

Nemohu si nevšimnout, že hlavním zdrojem informací  jsou v posledních měsících  sociální  sítě, konkrétně FB a  web Hrabova.info.  Tento způsob  komunikace pro svou jednoduchost vyhovuje hlavně mladé generaci. A ta starší se s tím bude muset smířit. V tomto názoru mě utvrzují i problémy, které jsou spojeny s výběrovým řízením na funkci nového šéfredaktora HL. Nikdo z těch schopnějších nemá o tuto prestižní funkci  zájem.

22.8.2020        V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma