Navigace: Vladimír Slavík > Předpoklady pro spokojený život

Předpoklady pro spokojený život

Těmi základními předpoklady je přiměřeně dobré zdraví, harmonická rodina, dobré zaměstnání. Ale je i další významný faktor, a to místo bydlení.

V případě Hrabové je to převážně buď byt na Šídlovci nebo rodinný dům v obci. V obou případech jsou významné vztahy mezi nejbližšími sousedy, ale to je záležitost nad rámec tohoto článku

 Budu se dnes věnovat problematice, která souvisí s obecními (komunálními) záležitostmi.

Člověk je od přírody tvor společenský a musí mnoho svých nezbytných potřeb zajišťovat ve spolupráci s ostatními příslušníky obce. Časem se pro tyto činnosti vyvinul velice propracovaný systém samosprávy. Legislativně je  v současné době „ošetřen“ zákonem o obcích.

S vývojem státní moci vznikl problém, jak spojit historicky vytvořené samosprávy s celostátně platnými zákony v oblasti školství, zdravotnictví, bezpečnosti občanů, soudnictví atd.  Dlouho byly tyto dvě „působnosti“ odděleny.

Ta přirozená (samostatná) byla vykonávána samosprávou, ta druhá (státní, přenesená) okresními úřady.  Tak to fungovalo mnoho let i u nás.

 Tak to funguje ke spokojenosti občanů doposud v některých státech Evropy. Historickým vývojem u nás postupně vznikla veřejná správa, která slučuje dohromady jak samosprávu tak správu státní. Lidé si na to časem zvykli a nevnímají i negativní stránky tohoto řešení, a to především postupný a málo kontrolovaný růst místní byrokracie, která někdy možná i zbytečně „luxuje“ místní pokladnu samosprávy.

A nyní opět do reality. Neumím si představit současné fungování Hrabové bez zastupitelstva a svobodných voleb. Tento systém umožňuje se podílet na vedení obce všem aktivním občanům, kteří mohou uplatnit své schopnosti i v tomto specifickém oboru.  Činnost  zvolených zastupitelů v orgánech zastupitelstva navíc neslouží pouze k uspokojení „ega“ jednotlivce, ale je prospěšná (pokud se vykonává zodpovědně) všem občanům.

Naproti tomu místní  státní správa má poněkud jinou pozici. Její působení v místě bydliště občanů není nezbytné. Třeba v sousedním Paskovu nemají stavební úřad (je ve Frýdku-Mísku) a nikdo z občanů Paskova  to nevnímá jako újmu. Stejně jsou na tom v Proskovicích, kde tuto agendu vyřizuje MOb Ostrava -Jih.

Tyto záležitosti jsou poměrně složité. Osobně bych uvítal, aby v Hrabové byla matrika a  svatební místnost. Umím si představit našeho pana starostu, jak oddává místní občany. Můj sňatek byl „úředně“ stvrzen 4. září 1954 tehdejším představitelem obce Hrabová v  zasedací místnosti hasičárny  a byl to zážitek na celý život. I tímto způsobem vznikají pouta mezi občany a obcí.  Když matriku mohou mít v nedaleké Staré Bělé a v Polance, tak proč ne v Hrabové?

Pokud jde o úředníky místní správy,  je nezbytný  finanční odbor. S ohledem na  zodpovědnost samosprávy za obrovské finanční prostředky je nutno aby tento útvar byl vybaven potřebným počtem kvalifikovaných úředníků (úřednic). To se samosprávě bohatě vyplatí.

Závěr: Hrabová má všechny předpoklady, aby se stala téměř ideálním místem pro život těch, kteří z různých důvodů zde mají své bydliště. Jak zdejších rodáků tak i tzv.  „náplavy“. Vždyť i z  jejich dětí se časem stanou rodáci. Vše záleží na inteligenci, moudrosti, genetické výbavě, vzdělání  atd. současné generace. Jejím největším problémem je malý zájem o věci veřejné. Ale doufám, že se to časem zlepší.

20.2.2018    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma