Navigace: Vladimír Slavík > Příkladný občan

Příkladný občan

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

 Při jízdě po Paskovské ulici jsem si všiml muže, který na protější straně se choval neobvyklým způsobem: zvedl z trávy vedle chodníku nejprve pomačkanou PET láhev a po chvíli pomačkanou plechovku od piva, a vložil tyto odpadky do odpadkového koše na autobusové zastávce Beta.

 Známe se od vidění, bydlí v blízkosti rodinného domu č. p. 211 na východní straně Paskovské ulice.  Muž asi padesátiletý, štíhlé sportovní postavy.  Pak jsme se potkali na sokolském hřišti na výstavě drobného zvířectva, a já mu sdělil, že jeho jednání schvaluji. Byl tím zřejmě potěšen.

Občanů těchto vlastností si nesmírně vážím. To proto, že tuto činnost neprovádí  pouze jednou ročně v den „Ukliďme Česko“, ale činí tak nepřetržitě po celý rok. Proč? Pravděpodobně proto, že k pořádku a k čistotě byli vedeni svými rodiči, a těžce nesou, že se tak nechovají i ostatní.  Napravují tak „resty“ ve výchově svých spoluobčanů.

Co tím vším chci říci? Zní to jako mentorování, ale je tomu tak.  Většina nepravostí, které odsuzujeme, je způsobena nedostatečnou výchovou naších dětí. Pokud je nepoučíme, že odpadky se musí odkládat na určitá místa, a nejdeme jim příkladem, tak tento zlozvyk se přenáší z generace na generaci.

Středa 29. května 2024      V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma