Navigace: Vladimír Slavík > Připomínky k usnesením RMOb

Připomínky k usnesením RMOb

 

 Na webových stránkách  MOb  Hrabová se zveřejňují  i usnesení  RMOb. Je to jedna z vymožeností,  kterou přináší digitalizace veřejné správy.  Každý občan se může prostřednictvím  webových stránek obce seznámit  i s těmito dokumenty.

V metodických doporučeních, vydaných Ministerstvem vnitra jsem se dočetl, že obsah schůzí rady obce je  jen velmi obecně upraven zákonem o obcích a podrobnosti je vhodné upravit  Jednacím řádem rady. Ten  však, bohužel, MOb Hrabová postrádá.

Dále je v těchto metodických doporučeních uvedeno, že jednání obecní rady  se  řídí schváleným programem a ke každému bodu  tohoto programu se přijímá usnesení. Tato povinnost je vyvozována z ustanovení § 101 odst. 3 zákona o obcích.

Takže jednání obecní rady nemůže být „diskusním kroužkem“, kde se probere to, co koho napadne, a na webových stránkách se  zveřejní pouze některá  usnesení.

 Jen tak namátkově: Překvapilo mne, když jsem se  před časem až  z Hrabovských listů dozvěděl, že  nastala zněna ve funkci  kronikáře městského obvodu. Obecní  kronika je považována za významný dokument, její obsah a další náležitosti jsou  dokonce upraveny  zákonem. A o tak významné události, jako je změna kronikáře, neexistuje  žádné usnesení rady!

Nebo příklad z posledních  dnů. Již delší dobu se jedná o budoucím využití objektu bývalé MŠ na Šídlovci – ul. V. Huga. V Registru smluv byla 3. 11. zveřejněna smlouva s firmou  MARPO s.r.o. o zpracování  stavebně-technického posudku  za poměrně vysokou částku   157 tis. Kč.  Na základě kterého dokumentu a z jakých důvodů byla tato objednávka vystavena? V objednávce není  žádná zmínka o příslušném usnesení rady.

Pokládám tyto skutečnosti za velký nedostatek v činnosti zdejší obecní rady. Dokonce za porušování příslušných ustanovení zákona o obcích.

Pokud si tento článek  přečte některý člen Kontrolního výboru, možná se mnou bude souhlasit a Kontrolní  výbor z toho vyvodí patřičné závěry. Třeba povinnost zpracovat Jednací řád RMOb.

22. 11. 2021     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma